• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU

  Dergimiz 2019 yılından itibaren Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayında dört sayı yayınlanacaktir.


  DUYURU

   

  Dergimiz 

  TÜBİTAK/ULAKBİM

  tarafından

  indekslenmektedir. 

   


YAZIM ve YAYIN İLKELERİ


YAZIM ve YAYIN İLKELERİ
 

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, yılda dört kez yayınlanır.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, uluslar arası hakemli bir yayındır. 

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi'nde yayınlanmak üzere gönderilen özgün makaleler, Yayın Kurulu  tarafından incelendikten sonra konunun uzmanı iki hakem tarafından değerlendirilir ve hakemlerin ikisinden olumlu rapor gelmesi halinde yayınlanır. Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi halinde üçüncü hakeme gönderilir. 

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

Dergide yayınlanan makaleler açık erişimlidir ve bu şekilde kalacaktır.

Dergide yayınlanan yazılar için telif ücreti ödenmez, yazıların tüm hakkı Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisine aittir.

Dergide yayınlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü sorumluluk yazarına aittir.

Çalışmalarda intihal olup olmadğı hakemlerce incelenir, tespit edilmesi halinde hakem süreci dondurulur

Yazının başlığı altında yazar adı, ünvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazılar sistem yöneticisince görülebildiğinden bu bilgiler hakem süreci tamamlandığında editörce eklenecektir.

Yazılar www.avrasyad.com adresindeki Makale Takip Sistemi aracılığıyla  takip ed,lebilir, hakem süreci yaklaşık iki aydır,
 

Derginin temel amaçları;

1. Akademisyenlerin ihtiyacına cevap veren ve kullanıcı dostu olan bir e-dergi yazılımı kullanmak.

2. Türkiye ve Türk Dünyası konulu çalışmalarda bu bilim alanlarının merkezini Türkiye'den uluslararası alanlara taşımak.

3 Açık erişimli dergi sistemi aracılığıyla (open access sistem) daha çok veri tabanında taranmak akademisyenlerin daha rahat ulaşacakları malzemeyi sunmak.

4. Açık erişimli dergi sistemi ile farklı veri tabanlarına girerek derginin tanınırlığını arttırmaktır.

Derginin yayın dili Türkçe’dir. Yayın ilkelerine uygun olmak koşuluyla yabancı bilim adamlarının yazıları, İngilizce, veya Rusça yazılmış olabilir. Ancak Türkçe-İngilizce/Türkçe Rusça başlık, özet ve anahtar sözcükler yazıya eklenmelidir.

Yazıların başında kısa birer Türkçe, İngilizce veya Rusça özet (Minimum 200 sözcük) ile bu dillerin en az ikisinde anahtar sözcükler (3-5 sözcük) bulunmalı, ariel 10 punto ile yazılmalıdır. Yazılar windows 95 ve üzeri programlarla ariel 11 punto ve 1.15 satır aralığına sahip olmalıdır.

Çalışmanın kenar boşlukları üçer santim olmalı, paragraf başlarında tab tuşu, paragraf aralarında enter tuşu kullanılmamalıdır.

Metin içinde göndermeler ad ve tarih ve/veya sayfa olarak parantez içinde belirtilmelidir. Örnek: (Tanpınar 1985) veya (Tanpınar 1985: 316). Üç satırdan az alıntılar satır arasında ve tırnak içinde, üç satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer santimetre içeride, blok halinde, 10 puntoyla, tek satır aralığıyla verilmelidir.

Dipnotlar sayfa altında, numaralandırılarak verilmeli ve sadece açıklamalar için kullanılmalıdır.

Makalenin sonunda yer alacak kaynakçada kitaplar (koyu ve italik) ve makaleler (dergi adı koyu, cilt Romen rakamıyla, sayı, üst üste iki nokta, sayfa numaraları) alfabetik sırayla ve şu düzenle verilmelidir:


ELÇİN, Şükrü, (1998), “Yeşil Abdal’ın Bir Şiiri”, Folkloristik: Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı, (Ed. M. Özarslan-Ö.Çobanoğlu), Ankara: Feryal Matbaacılık, 216-231.

TANPINAR, Ahmet Hamdi, (1985), XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Çağlayan Basımevi.

ÜLKEN, Hilmi Ziya, (1952), “Milli Destan ve Folklor”, Türk Folklor Araştırmaları, C. II, S. 33: s. 513-514.

WELLEK, R. ve A. WARREN, (1982), Yazın Kuramı, (Çeviren: Y. Salman ve S. Karantay), İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.

Bir yazarın birden fazla yayını kaynak gösterildiği takdirde yayınlar tarih sırasıyla, aynı yazarın aynı yıldaki yayınları ise (1985a), (1985b) şeklinde harf sırasıyla verilmelidir.

Tezlerin hangi üniversitede yapıldığı ve hangi akademik dereceye (yüksek lisans/doktora...) yönelik olduğu belirtilmelidir.

Yukarıda belirlenen yazım koşullarına uygun olmayan yazılar değerlendirmeye kesinlikle alınmayacaktır.
 

 

Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri