• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


İLKOKUL İKINCI SINIF İNGILIZCE ÖĞRETIM PROGRAMI DEĞERLENDIRME ÖLÇEĞI GELIŞTIRME ÇALIŞMASI
Bu çalışma mevcut olarak Türk Eğitim Sistemi’nde kullanılan 2. Sınıf İngilizce Öğretim Programı’nı (İÖP) değerlendirmek üzere bir değerlendir ölçeği geliştirmeyi ve geçerlilik analizlerini yapmayı amaçlamaktadır. DeVellis’in (2003) ölçek geliştirme adımları takip edilmiş; literatür taraması ve doküman analizi vasıtasıyla 15 ilkokul yabancı dil öğretmeninin görüşlerini alarak ve 5 öğretmen ile yüz yüze görüşme yapılarak 84 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. 118 2. Sınıf İngilizce öğretmeninin katılımıyla ölçeğin ilk hali üzerinde faktör analizi uygulanmış ve 5 faktörlü ve 34 maddeden oluşan bir sonuç elde edilmiştir. Ölçeğin bu yeni versiyonu, doğrulayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizi yapılması amacıyla 85 2. Sınıf İngilizce öğretmeninden veri toplanarak yeniden uygulanmıştır. Ölçeğin son hali ise, Cronbach alfa güvenirlik katsayısına göre .86 ve .93 değerleri arasında seyreden 5 faktörlü 28 maddeden oluşmaktadır. Sonuçlar göstermektedir ki, oluşturulan bu ölçek 2. Sınıf İngilizce Öğretim Programını değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabilecektir.

Keywords
2. Sınıf İÖP, Değerlendirme, Program, 4+4+4 Eğitim Sistemi
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri