• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


EŞİK ALTI BOŞ DEĞİLDİR: “EŞİK” KAVRAMININ TÜRK DÜŞÜNCESİNE YANSIMALARI
Eşik, insanlık tarihi boyunca geniş anlamda dünya ve evrenin ilk girişi olarak algılanmıştır. Çağlar boyunca insanlığın tekamülü, milletleşme ve medenileşme ile birlikte yerleşik hayat ve barınak kültürünün oluşması eşik kavramını da ortaya çıkarmıştır. Eşik kavramının ilkel mimarlık dönemlerinden günümüze kadar gelişerek, farklı kültürlerdeki inanç ve uygulamalarla bir geleneğinin teşekkül ettiği görülmektedir.

Keywords
Eşik, Kültür, Eşik İyesi
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri