• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


SAĞALTMA OCAKLARININ TİPOLOJİSİ ÜZERİNE BİR DENEME: KAYSERİ ÖRNEĞİ
İslamiyet’ten önce Türk toplum yaşamında önemli bir mevki işgal eden ve çeşitli vazifeleri üzerlerinde barındıran şamanlar/kamlar, toplumun sağaltıcısı rolünü de üstlenmişlerdi ve bu, onların en önemli görevlerindendi. İslamiyet’in kabulüyle birlikte ortaya çıkan içtimai iş bölümü neticesinde kamlar/şamanlar hekimlik görevlerini çeşitli isimlerle anılan kimselere bırakmışlardır. Bunlar içerisinde en dikkati çekenler ise ocak ve izinli olarak bilinen halk hekimleridir. “İnsan tiplerini belirleme ve ayırt etme yöntemi” olarak tanımlanan tipoloji kavramı, olaylar ve olgular hakkında teorik açıklamalar geliştirebilmek ve analitik karşılaştırmalar yapabilmek amacıyla kullanılan bir araştırma ve açıklama yöntemidir. Folklorda tipoloji ise toplumların aynı ya da benzer olan kültürel mirasının karşılaştırılıp araştırılması olarak ifade edilmektedir. Tipolojik çalışmalarla karşılaştırılanların kendi aralarında sınıflandırılıp yorumlanması ve milli kültür içerisindeki yerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Tip ve tipoloji kavramları çerçevesinde Anadolu sağaltma ocaklarına umumi manada bakıldığında bunların belirli ortak vasıflar taşıdıkları görülmektedir. Ocaklı vasfını kazanma, el alma ve el verme biçimleri, cinsiyet, yaş, eğitim durumları, tedavi ettikleri rahatsızlıklar, tedavi yöntem ve şekilleri, tedaviler esnasında dikkat edilen hususlar, kullanılan araç ve gereçler, tedavinin yeri ve zamanı gibi hususlar onların ortak noktaları olarak ifade edilebilir. Bu müşterek noktalar içerisinde yöreye ve ocağa göre ufak tefek farklılıklar görülebilmekle birlikte sıralanan bu gibi hususlar ile Anadolu coğrafyasının farklı yerlerinde karşılaşılan tedavi vazifesini üstlenmiş ocakların bir tip özelliği taşıdıkları ifade edilebilir. Makalede, Anadolu’nun önemli yerleşim merkezlerinden olan Kayseri de saha çalışması neticesinde görüşülen 63 ocağın verdiği bilgiler, on beş başlık altında değerlendirilerek Kayseri sağaltma ocaklarının tipolojisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords
Halk hekimliği, Kam/şaman, Tip, Tipoloji, Kayseri, Sağaltma ocakları
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri