• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


İRAN TÜRKLERİ’NDE SÖZLÜ GELENEK BAĞLAMINDA ÂŞIK ‎DESTANLARI VE MİLLİ BİLİNÇ
İran Türkleri yazılı edebiyattan çok sözlü edebiyat ürünlerine sahip olan bir topluluktur. Bu ‎coğrafyada büyük Türk nüfusunun varlığı zengin şifahi halk edebiyatını ortaya koymuştur. ‎ Sözlü kültür geleneğimizin önemli kolunu oluşturan ozan-âşık, uygarlığımızın derinliklerinden ‎kuşaklardan gelen Türk kültürünün eşsiz varlıklarıdır. Milli edebiyatın önemli yapıtı olan destan ve ‎hikâyeler ozanların halefi sayılan âşıklar tarafından günümüze ulaşmaktadır. Milletimizin ‎toplumsal gen kodlarını taşıyan sözlü kültür ürünleri milli bilinç ve milli kültürümüzü kendinde ‎barındırmaktadır. Tarih boyunca milli destanlardan ilham alarak milli benliğini ortaya koymuş ‎toplulukları n örneklerine sıkça görmekteyiz. ‎ Bu yazımızda İran sınırları içinde yaşayan Türklerin genel konumuna değindikten sonra ‎Azerbaycan Türklerinin âşık geleneği hakkında bilgi verilecek. Bu geleneğin sözlü kültürde önemi ‎vurgulanarak milli bilinç üzerindeki etkisi üzerinde durulacaktır.‎

Keywords
İran, İran Türkleri, Azerbaycan Türkleri, Sözlü Gelenek. ?şık Destanları.?
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri