• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Abstract


SÖZLÜ İFADENİN ALGISINDA DİLSEL KODUN UYGULANMASI SORUNU
İfadenin teorisine çalışırken, dilbilimciler dilin hangi düzeye ait olduğu sorusunu iki açıdan çözdüler. Ait olduğu seviyeye göre ikiye ayırdılar: soyut yapılar düzeyi ve ifadede bu yapıların gösterilmesi düzeyi. Bizim açımızdan ifade, durum ve yöntem gibi ilave elementlerle güçlendirilmesine ihtiyaç duyulan en üst sözdizimsel seviyeyi gösterir. İfadenin ayırt edici niteliği gösterilen karakterle, yani durumla ilişkilidir; şekil ise konuşanın durumunun belli öğelerini, verilen haberle bağlantısını ve çeşitlenebilirliğini yansıtır. Bu çalışma ifade ettiklerimizin doğruluğunu gösterecek örnekler üzerinden zenginleştirilecektir.

Keywords
İfade, Durum, Yöntem, Durumsal Dilbilim, Dil Düzeyleri


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri