• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


NİĞDE'DE HRİSTİYAN TÜRKLERE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN ÜÇ HAMAM
Niğde, ilkçağdan günümüze kadar varlığını sürdürmüştür ve özellikle de Ortaçağda Anadolu'nun kayda değer kentlerinden biri olmuştur. Kentte bulunan eser çeşitliliği yanı sıra hem medeniyetler hem dinler bakımından da bir çeşitlilik söz konusudur. Bu eserlerin tespitine yönelik çalışmalara başladığımız sırada ilin merkezine yakın köyleri de incelemeye başladık. Bu köylerden üçünde, kaydedilen eserler arasında biri kısmen birkaç çalışmada konu edinilmiş diğer ikisi herhangi bir yayında mimari açıdan ele alınmamış üç hamam tespit ettik. Bu üç yapı için başlattığımız araştırmalar sonucunda yapıların mübadele sırasında Yunanistan’a gönderilen ve Karamanlılar da denilen Hıristiyan Türklere ait üç Hıristiyan hamamı olduğu anlaşılmıştır. Bulundukları yerleşim yerlerinin en önemli yapılarından olan bu eserler 18 ve 19. yüzyılın mimari özelliklerini yansıtan eserlerdir. Yapıların ikisi çok harap vaziyette olmakla beraber birinin durumu iyidir. Özellikle harap durumda olan yapılarla ilgili herhangi bir çalışmanın bulunmaması, hamamların plan ve fonksiyonları ile belki de yakın bir vakitte tamamen yıkılabilecekleri endişesi ve Anadolu’daki Ortodoks Hıristiyan Türkler olarak bilinen Karamanlılar olarak da adlandırılan Ortodoks Türklerin mimari eserleriyle ilgili yeterli sayıda çalışmanın da bulunmaması bizi bu alanda çalışmaya yönlendirmiştir. Kendileri Hıristiyan olmalarına karşın özellikle hamam tipolojisinin Türk Hamam geleneği içerisinde yer alan benzerlerine yakın uygulamaları ve İslami tavsiyelere benzer temizlik mekânı anlayışı dikkat çekmektedir.

Keywords
Karamanlılar, Hıristiyan Türkler, Niğde, Mimari, Hamam
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri