• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 1

  Dergimiz 2020

  Mart sayısı için

  yayın kabul 

  etmemektedir.

   


  DUYURU 3

  Çalışmalarınızı sadece dergipark üzerinden yüklemenizi önemle rica ederiz.


  DUYURU 2

  Dergimiz Mart

  sayısı editörü

  Prof. Dr. Nezir 

  TEMUR dur.

   


Summary


TATAR DİLİNDEKİ DEYİM VE ATASÖZLERİNDE CİNSİYET STEREOTİPLERİN YANSIMASI
Makalede Tatar dilindeki atasözü materyallerinden hareketle ‘erkek’ ve ‘kadın’ kelimelerinin cinsiyet açısından analizi yapılmaktadır. Erkek ve kadın tiplerinin aksiolojik nitelikleri fiziksel (kıyafet ve görünüş özellikleri, yaş özellikleri), psikolojik (karakter nitelikleri, akıl yetenekleri, erkek ve kadın arasındaki ilişki ve daranış), hukuki durum ve görevleri (davranış nitelikleri, aile içindeki ilişkiler, akraba ilişkileri, sosyal durumu, mali durumu) temelinde incelenmiştir. Cinsiyet stereotiplerinin dil ve kültür açısından incelenmesi, Tatar dilindeki deyimlerde yiğitlik ve kadınlık anlamlarının milli ve kültür odaklı özelliğini açıklamayı mümkün kılmaktadır.

Keywords
Tatar dili, deyim, atasözü, cinsiyet, stereotip, kadın, erkek
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri