• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 4

  Dergimiz 17. sayısının

  editörlüğünü Pamukkale

  Üniversitesi Öğretim Üyesi

  Doç.Dr. Özgür Kasım

  AYDEMİR yapmaktadır.


  DUYURU 1

  Haziran sayımız

  için yayın 

  kabulümüz sona

  ermiştir.


  DUYURU 2

  ORCID Numarası 

  olmayan yazarların

  çalışmaları

  yayınlanmayacaktır.


  DUYURU 3

  Çok yazarlı

  makalelerdeki

  tüm yazarların 

  dergiye 

  üye olması

  gerekmektedir.

   


Summary


SİYAH KALEM YAPITLARINDAKİ ŞAMANİST VE İSLAMİ ÖĞELER ÜZERİNE NOTLAR
Siyah Kalem eserlerindeki Şamanik ve İslami öğeler üzerine kısa bir değerlendireme niteliği taşıyan çalışmamızda, Türklerde minyatür sanatının İslam öncesi ve sonrasındaki gelişim çizgisi iki alt başlıkta ana hatlarıyla anlatılarak, Türk minyatür ekolü hakkında bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Burada ayrıca İran coğrafyasının sanat üslubunun da genel karakterine değinilmiştir. Mehmet Siyah Kalem imzalı resimlerin böylece esin kaynağı olan sınırlar belirlenmeğe çalışılırken, şimdiye kadar çok yönlü bakışla ele alınan söz konusu eserler asıl çalışma konumuzu oluşturan dini sahneler içerisindeki Şamanik ve İslami janrlar/öğeler üzerinden incelenmiştir.

Keywords
Siyah Kalem, Şamanizm, İslam, Minyatür, Türk Resmi
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri