• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


KADINLARIN SINIFI ÜCRETLİ EV EMEĞİ VE KADIN ÖZNELLİĞİNİN İNŞASI
ÖZET Aksu Bora’nın “Kadınların Sınıfı Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası” adlı kitabı ele alınmıştır. Ücretli ev hizmetlerini cinsiyet ve sınıf temelli ayrım ve eşitsizliklerin yaratıldığı, sürdürüldüğü ve bunlara karşı çıkıldığı gündelik pratikler içinde analiz etmesi açısından önemli bir çalışmadır. Nitel araştırma yöntemi ile yapılmış bu araştırmanın metodolojisine odaklanıldığında araştırmanın konusu, amacı, çıktıları, veri toplama tekniklerine yönelik cevaplara ulaşılabilmektedir. Başlıklar altında daha detaylı bir şekilde ele alınan araştırmada işveren ve ücretli olmak üzere iki sınıftan yirmi yedi kadınla görüşmeler gerçekleştirilmiş, metinler araştırmacı tarafından kodlanılarak nitel analiz süreci gerçekleştirilmiştir. Araştırmada gündelik pratikler ve öznelliğin inşasına odaklanılması cinsiyet rejiminin toplumsal yapılarla ilişkilerinin ihmal edilmesine yol açmıştır. Görüşmeler sırasında sınıfsal konum olarak işverenlere yakın oluşunun hem görüşülen hizmetlileri hem de kendisinin görüşmeleri değerlendirme sürecini olumsuz etkileyebileceği kaygısını taşıdığını ifade etmiş, bunu en aza indirmeye yönelik çaba gösterdiğini belirtmiştir. Araştırmada gerçekleştirilen görüşmeler, araştırma konularının (ücretli ev emeği, sınıf, kadın öznelliğinin inşası) geniş bir literatürle desteklenmesi, olgular arası etkileşimler göz önüne alınarak, kuramsal çerçeve ile bağlantılandırılarak detaylı analiz edilmesi araştırmanın olumlu özelliklerini oluşturmaktadır. Araştırmacı Bourdieu’nun “sınıfın yeniden üretimi, habitus, sermaye (kültürel, sembolik)”, Young’ın “ev işi/yuva işi ayrımı”, Scott’un “idare sanatları”nı araştırmasında detaylı bir şekilde ele alması ve değerlendirmeleriyle kuramsal yenilik sunmaktadır. Araştırmanın ileride gerçekleştirilecek araştırmalara kaynaklık etmesi ve çalışılabilecek konulara yönelik ipuçları vermesi de araştırmaya büyük bir önem kazandırmaktadır.

Keywords
Kitap Analizi
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri