• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


KAZAKİSTAN TURİZMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞME PERSPEKTİFLERİ
Gelişmiş ülkeler incelendiğinde turizmin gelişmesi öncellikle iç turizmin gelişmesine bağlı olduğu görülmektedir. Tüm ülkelerin iç turizmi, milli gelirin ülke içinde dağılımı neticesinde ekonomiyi dengelemektedir. Bununla beraber ülke ekonomisine uygun çeşitli turistik faaliyetlerin gelişmesine de olanak sağlamaktadır. Bu araştırmanın hedefi, Kazakistan turizminin mevcut durumunu meydana çıkarmak ve öncü yönlerini belirleyerek, önemli uygulama alanlarını tespit etmektir. Çalışmanın sonuçları, bölgede turistik alanın geliştirilmesine, çeşitli milli projelerinin uygulanmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, piyasa ekonomisi kapsamında bölgedeki turistik faaliyetlerde bulunan yerel kurum ve kuruluşların, turizm alanı uzmanlarının, üst düzey yöneticilerin ilgisini çekebilir. Bunun yanı sıra çalışmanın bazı bölümleri, şirket kadroları yetiştirme ve yüksekokul öğrencilerinin eğitim derslerinde kullanılabilir.

Keywords
Turizm, değerlendirme, turizmin öncü yönleri, gelişme perspektifleri.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri