• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


HAVA KİRLİLİĞİ NASIL TEMEL İNSAN HAKLARINI TEHDİT EDİYOR? BULGARİSTAN ÖRNEK ÇALIŞMA
Bu arastırmanın temel amacı, hava kirliliği ve insan hakları arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Bu makalede hava kirliliğinin sağlık, yaşam ve çevre hakkı gibi temel insan haklarını tehdit edip etmedigi araştırılmıştır. Hava kirliliği sağlığa ve çevreye büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Çok sayıda uluslararası, ulusal ve bölgesel normları kabul edilmesine rağmen, hava kirliliği hala gündemdeki en önemli çevre sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Yaşam, sağlık ve temiz çevre hakları vatandaşların hava kirliliğini engelleme amaclı kullanılabilir güçlü araçlardır. Bu çalışma Bulgaristan'da hava kirliliğini incelemiş ve nasıl insane haklarini tehtid ettigini vurgulamistir. Çalışmanın sonucu olarak hava kirliliğinin yaşam, sağlık ve temiz çevre gibi bazı temel insan haklarını tehdit etiği anlaşılmıştır.

Keywords
Hava Kirliliği, İnsan Hakları, İnsan Hakları Tehditi, Bulgaristan Hava Kirliliği
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri