• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Abstract


GÖZ SOMATİSMANIN SOSYAL VE KÜLTÜREL İŞLEVLERİ
Makalede iletişim esnasında kullanılacak yüz ifadelerinin, özellikle göz somatisminin sosyal ve medeni görevlerinin kullanım düzeyi ele alınacaktır. Göz hareketlerinin jest ve beden dili eylemleriyle sıkı bağlantılı olduğu değerlendirilecektir. Ayrıca gözle alakalı sözsüz iletişim öğelerinin jestlere yönelik anlamı, yani bir eylemin birçok anlamda kullanılabileceği kanıtlanacaktır. Göz somatismi ile ilgili çok anlam ifade eden yüz ifadelerinin anlamsal grupları analiz edilerek gösterilir. Göz hareketlerinin ve gözün sosyal ve iletişim görevinin özel kurallarını kullanmak sadece jestlerde gerçekleşmez, ayrıca özel işlemlerde de kullanılır. Günlük konuşmada insanlar amaçlarına ulaşmak için sık sık göz hareketlerine başvururlar. Farklı eylemlerde bulunurlar. Örneğin, göz atmak, gözle takip etmek vs. Bununla birlikte, makalede sözlü iletişim esnasında konuşmacının duygusunu, onun durumunu ve neyi kastettiğini tamamen anlamanın mümkün olmadığını, ancak sözsüz iletişim sayesinde bunlar hakkında bilgi edinebileceğimiz söz konusu olacaktır.

Keywords
kinema, jest, fonksyon, göz, sosyal, medeni, diyalog, iletişim hareketi


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri