• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


Servet-i Fünûn Devrinde Moda Olgusunun Kadın Kıyafetine Etkisi
Özet Osmanlı İmparatorluğu askeri ve ekonomik olarak zayıflayınca Batı’ya yönelir. Bu dönemde III. Selim ve II. Mahmut tarafından bir takım ıslahatlar yapılır. İlân edilen Tanzimat fermanı ile ülkede önemli değişiklikler yapılmaya başlanır. İlk yıllarda devlet kurumlarında başlayan değişme hukuk, eğitim ve kültür alanlarına da yansır. Özellikle, Tanzimat’tan sonra kendini gösteren modernleşme toplumun değişmesine sebep olur. Bu değişim toplumun her kesiminde kendini göstermeye başlar. İlk önce mekanlarda başlayan değişme, daha sonra kişilerin kullandıkları Avrupaî ürünlerde ve kıyafette kendini gösterir. Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan değişimle birlikte moda kavramı üzerinde durulur. Tanzimat öncesi ve sonrasında değişen kıyafet modası bir takım çeşitliliği ortaya çıkarır. Mekân, eşya vb. unsurlar gibi kıyafet de bu değişimden etkilenir. Kıyafet modelinden, kumaşın desenine kadar bir takım yenilikler göze çarpmaya başlar. Dergilerde yer alan moda olgusunun varlıklı kesim arasında yer aldığı görülür. İstibdat baskısı yüzünden dışa açılamayan içe kapanan Servet-i Fünûncular bu değişimleri romanlarında bütün açıklıklarıyla anlatırlar. Servet-i Fünûn devrinin önemli romancılarından Halid Ziya ve Mehmet Rauf, Batı’yı tanıyan, bilen yazarlar olarak, romanlarında olayları, kişileri, tasvirleri, kıyafeti gerçekçi bir biçimde kaleme alırlar. Toplumun Batılılaşma dönemlerini göstermek isteyen yazarlar, romanlarında kıyafetin nasıl değişime uğradığını işlerler. Bu çalışmada, değişen kıyafet modasının romanlara ne şekilde yansıdığı ve bu değişimden nasıl etkilendiği anlatılmaya çalışılacaktır.

Keywords
Servet-i Fünûn, kıyafet, roman, batılılaşma, moda, Tanzimat.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri