English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı ErişimÖzet


TERH YAZITLARINDA GİZLİ İKİ ASYA NEHRİNİN ADI
750’li yıllarında dikilmiş olan Terh Yazıtı’nda, Uygur kağanına ait yer adlarına bahseden kısmında şiir şeklinde yazılan yer adları bulunmaktadır. Bu yer adlarının çoğusu bugüne kadar hala adlandıran büyük nehirlerin isimleridir. Buna göre Uygur kağanın yazıtındaki Sebin ve Teledü sözleri nehir adı olduğu şüphesizdir. “Câmi‘ü’t-Tevârîh”daki Baya’ut kabile hakkında yazılan kısmında onların yerleştiği (oturduğu) bölgesi üzerine bahsedilmiştir. Yer adlarını yazarken aliterasyon sırayla şiir şeklinde geçtiğini tamamen o şekilde kaydedilmiş. Bunun yanı sıra Baya’ut kabilesine ait kısımda Börä Ündür denilen dağın herhangi bir tarafından başlayıp (kaynayıp) Selenge Nehri’ne akan üç ırmağın ikisinin adlarını Kibän ve Taladu olarak geçmektedir. Bu iki nehrin adı Terh Yazıtı’nda ve Câmi‘ü’t-Tevârîh’da rastlandığı gibi ikisi birlikte kaydedilmiştir. Tarih eserlerinde hep beraber geçmesi ise iki ırmağın hem mesafe olarak çok yakın olduğunu hem de en azında 540 yıl boyunca birlikte anıldığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Terh Yazıtları, hidronomi, Sebin, Teledü, aliterasyon.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Makale Çağrısı

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  “Kıpçak Özel Sayısı”

   

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  Avrasya tarihi, Rus dili, Türk dili ve edebiyatı,

  Orta Doğu, Orta Asya, kültür, antropoloji ve

  folklorun tüm alanlarında araştırmaya ayrılmış,

  açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Bu özel

  sayının amacı, Kıpçakların tarihi, dili ve kültürü

  üzerine yazılmış makaleleri bir araya getirmektir.

  Konular

  Kıpçakların Tarihi

  Kıpçakların Etnik Kökeni

  Avrasya Steplerinin Ötesinde Kıpçaklar

  Kıpçakların Günlük Hayatı

  Kıpçakların Dinî-Kültürel Hayatı

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Dili

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Metinleri

  Kıpçak Arkeolojisi

  Önemli Tarihler

  Teslim tarihi: 1 Ekim, 2017 

  Yayımlanma tarihi: 15 Ekim, 2017

   

  Editörler

  Dr. Kutluay Erk (Misafir Editor)                              

  kutluay.erk@windowslive.com                               

  Dr. Yaroslav Pylypchuk (Misafir Editor)

  bachman@meta.ua

   

  Özel sayı için yayın göndermek isteyen

  yazarların http://www.avrasyad.com adresine

  300-500 kelimelik bir özetle birlikle makalelerini

  yüklemeleri gerekmektedir. Makaleler kör

  hakemlik sistemiyle değerlendirilecektir.


  DUYURU

  Ocak 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Dergimize yazı göndermek için "Üyelik" linki aracılığıyla dergiye üye olmanız gerekmektedir.

   


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri