• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


NIZAMI ƏDƏBI IRSININ ÖZBƏK ƏDƏBIYYATINDA TƏSIRI, ÖZBƏK ƏDƏBIYYATŞÜNASLIĞINDA TƏDQIQI VƏ ÖZBƏKISTANDA NƏŞRI MƏSƏLƏLƏRI
M?qal?d? dahi Nizaminin ?d?bi ş?xsiyy?tinin v? irsinin özb?k ?d?biyyatına t?siri, özb?k ?d?biyyatşünaslığında öyr?nilm?si kimi m?s?l?l?r elmi-n?z?ri fikir kontekstind? araşdırılmışdır. Yeri g?ldikc?, Az?rbaycan v? özb?k t?dqiqatçılarının fikirl?rin? d? isnad edilmişdir. M?qal?d? Nizami ?s?rl?rinin Özb?kistanda n?şri m?s?l?sin? n?z?r yetirilmişdir.

Keywords
Nizami Gəncəvi, özbək ədəbiyyatı, ədəbi təsir, özbək ədəbiyyatşünaslığı, ədəbi əlaqələr, Nizaminin Özbəkistanda nəşrləri, klassik irs.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri