English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı ErişimÖzet


SAL-SERİLİK GELENEĞİNİN HALEFİ OLARAK ŞAİR OZANLAR
Makalede Kazakistan’ın Arka (kuzey ve orta) bölgesinde büyük bir hızla gelişmiş, kendine has bir ekol oluşturan şair ozanların sergiledikleri eserlerinin özellikleri konu edilmiştir. Kazak bozkırındaki sal-serilik geleneğinin özellikleri üzerinde de durularak bu yorumculuk sanatının doğal bir uzantısı mahiyetindeki şair ozanlar ekolünü diğer sanat camiasından ayıran meziyetleri vurgulanmıştır. Şair ozanların Kazak milli sanatının yaygınlaşmasında, özellikle de XIX.yy’da Kazak müzik ve söz sanatlarının olağanüstü gelişmesindeki rolü büyüktür. Geniş bozkırın her bölgesinde oluşan Kazak sözlü geleneğinin temsilcilerinden biri de Arka yöresindeki şair ozanlar ekolüdür. Meşhur Birjan Sal ekolü mensuplarından Jayav Musa, Basıkaranın Kanapiyası, Kultuvma, Gaziz, İmanjüsip, Kempirbay, Şaşuvbay, Tayjan, Ağaşayak gibi geleneksel yorumculuk sanatı duayenlerinin eserlerine konu olan sosyal problemlerin, şair ozanların topluma olan eleştirici bakışlarının ve adaletsizliğe karşı tutumlarının ortaya çıkış nedenleri tartışılmıştır. XIX.yy.’da Kazak topraklarında olup bitenler, daha doğrusu engin toprakları rahatça sahiplenmeye başlayan sömürgecilerin davranışları, sömürgeye dönen Kazak halkının durumu ve kaderi, şair ozanların hiç birinin dikkatinden kaçmamıştır. Çalışmada tarihî olaylar silsilesine eserlerinde yer verenlerin birinin de şair ozanlar ekolü olduğu örneklerle dikkate sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Kazak sözlü geleneği, şair ozanlar, sal-serilik geleneği, sosyal adaletsizlik, aşk duygusu

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Makale Çağrısı

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  “Kıpçak Özel Sayısı”

   

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  Avrasya tarihi, Rus dili, Türk dili ve edebiyatı,

  Orta Doğu, Orta Asya, kültür, antropoloji ve

  folklorun tüm alanlarında araştırmaya ayrılmış,

  açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Bu özel

  sayının amacı, Kıpçakların tarihi, dili ve kültürü

  üzerine yazılmış makaleleri bir araya getirmektir.

  Konular

  Kıpçakların Tarihi

  Kıpçakların Etnik Kökeni

  Avrasya Steplerinin Ötesinde Kıpçaklar

  Kıpçakların Günlük Hayatı

  Kıpçakların Dinî-Kültürel Hayatı

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Dili

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Metinleri

  Kıpçak Arkeolojisi

  Önemli Tarihler

  Teslim tarihi: 1 Ekim, 2017 

  Yayımlanma tarihi: 15 Ekim, 2017

   

  Editörler

  Dr. Kutluay Erk (Misafir Editor)                              

  kutluay.erk@windowslive.com                               

  Dr. Yaroslav Pylypchuk (Misafir Editor)

  bachman@meta.ua

   

  Özel sayı için yayın göndermek isteyen

  yazarların http://www.avrasyad.com adresine

  300-500 kelimelik bir özetle birlikle makalelerini

  yüklemeleri gerekmektedir. Makaleler kör

  hakemlik sistemiyle değerlendirilecektir.


  DUYURU

  Ocak 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Dergimize yazı göndermek için "Üyelik" linki aracılığıyla dergiye üye olmanız gerekmektedir.

   


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri