English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı ErişimÖzet


ÜNİVERSİTELER TARAFINDAN AÇILAN LİSE YAZ OKULU PROGRAMLARININ ÖĞRENME STİLLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bu çalışmanın öncelikli amacını üniversitelerin açtıkları programların Kolb öğrenme stilleri açısından incelenmesi oluşturmaktadır. Bu sebeple 2015-2016 öğretim yılı yaz döneminde üniversitelerin lise yaz okulu programlarında açtıkları dersler incelenmektedir. Çalışmanın ikinci amacı ise, İstanbul Aydın Üniversitesinde açılan lise yaz okulu programına katılan öğrencilerin baskın öğrenme stilleri açısından programda açılan derslerin incelenmesidir. Araştırmada karma yöntem araştırma desenlerinden gömülü (içeyerleşik) desen kullanılmış olup; nitel yöntem ön planda nicel yöntem ise ikinci plandadır. Araştırmanın nitel kısmında; lise yaz okulu programlarındaki derslerin öğrenme stillerine göre sınıflandırılması için araştırmacı tarafından oluşturulan ‘’Kontrol Listesi’’ kullanılmıştır. Araştırmanın nicel kısmında ise 2015-2016 öğretim yılı yaz döneminde İstanbul Aydın Üniversitesinde yürütülen lise yaz okulu programına katılan öğrencilerin baskın öğrenme stillerini belirleyebilmek amacıyla, Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Kolb (1985) öğrenme stili envanteri kullanılmıştır. Araştırmanın nitel kısmının örneklemini 2015-2016 öğretim yılının yaz döneminde açılan 11 üniversitenin lise yaz okulu oluştururken; nicel kısmının örneklemini ise İstanbul Aydın Üniversitesi lise yaz okulu programına katılan 14-17 yaş arasında 42 öğrenci oluşturmaktadır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak; yüzde ve frekans olarak sunulmaktadır. Bu kapsamda ulaşılan 11 üniversitenin en çok ayrıştıran (n=131) ve en az yerleştiren (n=81) öğrenme stiline yönelik derslere yer verdiği görülmüştür. İstanbul Aydın Üniversitesinde hazırlanan lise yaz okulu programına katılan öğrencilerin baskın öğrenme stilleri ile programda verilen derslerin dağılımı arasında tutarlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Zenginleştirilmiş Eğitim, Lise Yaz Okulu, Öğrenme Stilleri

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Makale Çağrısı

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  “Kıpçak Özel Sayısı”

   

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  Avrasya tarihi, Rus dili, Türk dili ve edebiyatı,

  Orta Doğu, Orta Asya, kültür, antropoloji ve

  folklorun tüm alanlarında araştırmaya ayrılmış,

  açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Bu özel

  sayının amacı, Kıpçakların tarihi, dili ve kültürü

  üzerine yazılmış makaleleri bir araya getirmektir.

  Konular

  Kıpçakların Tarihi

  Kıpçakların Etnik Kökeni

  Avrasya Steplerinin Ötesinde Kıpçaklar

  Kıpçakların Günlük Hayatı

  Kıpçakların Dinî-Kültürel Hayatı

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Dili

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Metinleri

  Kıpçak Arkeolojisi

  Önemli Tarihler

  Teslim tarihi: 1 Ekim, 2017 

  Yayımlanma tarihi: 15 Ekim, 2017

   

  Editörler

  Dr. Kutluay Erk (Misafir Editor)                              

  kutluay.erk@windowslive.com                               

  Dr. Yaroslav Pylypchuk (Misafir Editor)

  bachman@meta.ua

   

  Özel sayı için yayın göndermek isteyen

  yazarların http://www.avrasyad.com adresine

  300-500 kelimelik bir özetle birlikle makalelerini

  yüklemeleri gerekmektedir. Makaleler kör

  hakemlik sistemiyle değerlendirilecektir.


  DUYURU

  Ocak 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Dergimize yazı göndermek için "Üyelik" linki aracılığıyla dergiye üye olmanız gerekmektedir.

   


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri