• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


SAİM SAKOĞLU’NUN “KIBRIS MASALLARI” ADLI KİTABINDA YER ALAN MİTOLOJİK UNSURLAR
Masal, çağlar boyunca varlığını korumuş, toplumun geniş kitleleri tarafından aktarımı yapılmış bir folklor türüdür. Zamana karşı dayanıklı olan bu tür bize çağlar öncesinin tabiatının ve hayatın algılanışına dair bilgiler verir. Günümüz yüzyılında modern insanlar varoluş sürecini mitlere dayandırmasa da yaşanılan çağda bunun izlerini görmek mümkündür. Zengin bir kültür birikimini benliğinde toplayan masallar, mitolojik dönemlerden etkilenmiş ve içerisinde bu etkileri bazı sembollerle yansıtmıştır. Masallarda tespit ettiğimiz bazı motiflerin bir kısmı direk mitolojik zamanların kalıntıları olarak açık bir şekilde kullanılırken diğer bir kısmı ise yine o dönemlere ait ancak mitolojik geçmişi unutulmuş yapılardır. Örneğin masallarda geçen Zümrüdü Anka kuşu, ejderha, peri, gibi kavramlar net bir şekilde yer alırken elma, ayna gibi kavramlar sembolik birer yapı olarak kalmıştır. Masalların, bulundukları bölgelerin zengin mitolojisi ile bağlantıları vardır. Bildiği üzere masallar mitolojik devirlerden sonra gelmiş bir tür olarak bu devirlerin izlerini taşırlar. Şüphesiz burada Türk mitolojisinde yer alan bütün örnek ve uygulamaları belirtmek mümkün değildir. Bu sebeple burada Saim Sakaoğlu’nun “Kıbrıs masalları” isimli kitabında yer alan, iz bırakmış mitolojik unsurlara ve motiflere değinilecektir

Keywords
mit, kült, Kıbrıs masalları, dev, yılan.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri