English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı ErişimÖzet


SAİM SAKOĞLU’NUN “KIBRIS MASALLARI” ADLI KİTABINDA YER ALAN MİTOLOJİK UNSURLAR
Masal, çağlar boyunca varlığını korumuş, toplumun geniş kitleleri tarafından aktarımı yapılmış bir folklor türüdür. Zamana karşı dayanıklı olan bu tür bize çağlar öncesinin tabiatının ve hayatın algılanışına dair bilgiler verir. Günümüz yüzyılında modern insanlar varoluş sürecini mitlere dayandırmasa da yaşanılan çağda bunun izlerini görmek mümkündür. Zengin bir kültür birikimini benliğinde toplayan masallar, mitolojik dönemlerden etkilenmiş ve içerisinde bu etkileri bazı sembollerle yansıtmıştır. Masallarda tespit ettiğimiz bazı motiflerin bir kısmı direk mitolojik zamanların kalıntıları olarak açık bir şekilde kullanılırken diğer bir kısmı ise yine o dönemlere ait ancak mitolojik geçmişi unutulmuş yapılardır. Örneğin masallarda geçen Zümrüdü Anka kuşu, ejderha, peri, gibi kavramlar net bir şekilde yer alırken elma, ayna gibi kavramlar sembolik birer yapı olarak kalmıştır. Masalların, bulundukları bölgelerin zengin mitolojisi ile bağlantıları vardır. Bildiği üzere masallar mitolojik devirlerden sonra gelmiş bir tür olarak bu devirlerin izlerini taşırlar. Şüphesiz burada Türk mitolojisinde yer alan bütün örnek ve uygulamaları belirtmek mümkün değildir. Bu sebeple burada Saim Sakaoğlu’nun “Kıbrıs masalları” isimli kitabında yer alan, iz bırakmış mitolojik unsurlara ve motiflere değinilecektir

Anahtar Kelimeler
mit, kült, Kıbrıs masalları, dev, yılan.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Makale Çağrısı

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  “Kıpçak Özel Sayısı”

   

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  Avrasya tarihi, Rus dili, Türk dili ve edebiyatı,

  Orta Doğu, Orta Asya, kültür, antropoloji ve

  folklorun tüm alanlarında araştırmaya ayrılmış,

  açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Bu özel

  sayının amacı, Kıpçakların tarihi, dili ve kültürü

  üzerine yazılmış makaleleri bir araya getirmektir.

  Konular

  Kıpçakların Tarihi

  Kıpçakların Etnik Kökeni

  Avrasya Steplerinin Ötesinde Kıpçaklar

  Kıpçakların Günlük Hayatı

  Kıpçakların Dinî-Kültürel Hayatı

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Dili

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Metinleri

  Kıpçak Arkeolojisi

  Önemli Tarihler

  Teslim tarihi: 1 Ekim, 2017 

  Yayımlanma tarihi: 15 Ekim, 2017

   

  Editörler

  Dr. Kutluay Erk (Misafir Editor)                              

  kutluay.erk@windowslive.com                               

  Dr. Yaroslav Pylypchuk (Misafir Editor)

  bachman@meta.ua

   

  Özel sayı için yayın göndermek isteyen

  yazarların http://www.avrasyad.com adresine

  300-500 kelimelik bir özetle birlikle makalelerini

  yüklemeleri gerekmektedir. Makaleler kör

  hakemlik sistemiyle değerlendirilecektir.


  DUYURU

  Ocak 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Dergimize yazı göndermek için "Üyelik" linki aracılığıyla dergiye üye olmanız gerekmektedir.

   


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri