English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı ErişimÖzet


AZƏRBAYCAN DİLİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ’NDE GEÇEN KUVVETLENDİRME EDATLARI
Bu çalışmada Azerbaycan Türkçesinin en önemli kaynaklarından biri olan Azerbaycan Dilinin İzahlı Lügati’nde geçen kuvvetlendirme edatları ele alınmıştır. Dört ciltlik lügat taranarak kuvvetlendirme edatları ve kuvvetlendirme edatı görevinde kullanılan sözcükler tespit edilmiştir. Lügatler dilin kelimelerini, kelimelerin cümle içindeki kullanımlarını ve manalarını veren önemli kaynaklardır. Kuvvetlendirme edatlarının cümle içindeki kullanımları ve cümleye kattıkları manalar örnek cümleler içinde verilmiştir. Edatlar sözcük türleri içinde yardımcı sözcük grupları içinde yer alırlar. Fiil, isim ve isim soylu sözcüklerle birlikte kullanılırlar. Tek başlarına kullanılmazlar. Kuvvetlendirme edatları gramer kaynaklarında edatların bir alt başlığı altında sınıflandırılırlar. Bu edatlar cümle içinde kullanıldıklarında cümlenin manasını kuvvetlendirip sözün daha iyi anlaşılmasını sağlarlar. Söylenen sözün doğru eksiksiz bir şekilde anlaşılması; sözün öneminin vurgulanması ve güçlü bir anlatımın sağlanması gibi sebeplerden dolayı kuvvetlendirme edatları kullanılmaktadır. Kuvvetlendirme edatının kullanıldığı sözler daha güçlü anlatımlardır. Çalışmada Azerbaycan Türkçesinde kullanılan kuvvetlendirme edatlarının lügatte nasıl yer verildiğini ortaya koymayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler
Dil, lügat, edat, kuvvetlendirme, anlatım.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Makale Çağrısı

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  “Kıpçak Özel Sayısı”

   

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  Avrasya tarihi, Rus dili, Türk dili ve edebiyatı,

  Orta Doğu, Orta Asya, kültür, antropoloji ve

  folklorun tüm alanlarında araştırmaya ayrılmış,

  açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Bu özel

  sayının amacı, Kıpçakların tarihi, dili ve kültürü

  üzerine yazılmış makaleleri bir araya getirmektir.

  Konular

  Kıpçakların Tarihi

  Kıpçakların Etnik Kökeni

  Avrasya Steplerinin Ötesinde Kıpçaklar

  Kıpçakların Günlük Hayatı

  Kıpçakların Dinî-Kültürel Hayatı

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Dili

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Metinleri

  Kıpçak Arkeolojisi

  Önemli Tarihler

  Teslim tarihi: 1 Ekim, 2017 

  Yayımlanma tarihi: 15 Ekim, 2017

   

  Editörler

  Dr. Kutluay Erk (Misafir Editor)                              

  kutluay.erk@windowslive.com                               

  Dr. Yaroslav Pylypchuk (Misafir Editor)

  bachman@meta.ua

   

  Özel sayı için yayın göndermek isteyen

  yazarların http://www.avrasyad.com adresine

  300-500 kelimelik bir özetle birlikle makalelerini

  yüklemeleri gerekmektedir. Makaleler kör

  hakemlik sistemiyle değerlendirilecektir.


  DUYURU

  Ocak 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Dergimize yazı göndermek için "Üyelik" linki aracılığıyla dergiye üye olmanız gerekmektedir.

   


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri