English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı ErişimÖzet


XX YÜZYILIN 80'Lİ YILLARINDA ERMENİLERİN DAĞLIK KARABAĞ BÖLGESİNDE AZERBAYCANLILARA KARŞI BÖLÜCÜLÜK HAREKATI RUSYA TARİHÇİLİĞİNDE
Sovyet İmparatorluğu'nun çöküşü sırasında eski Sovyet coğrafyasında kendi bağımsızlık ve özgürlüğü uğruna halklar mücadeleye başladılar. Azerbaycan halkı da bu türden mücadeleye katıldı. İşte bu gergin siyasi dönemde onun toprak bütünlüğü için iç ve dış güçlerin saldırısı güçlendi. Tarih boyu Azerbaycan için tehlike kaynağı olan Hıristiyan bileşikleri yapay Dağlık Karabağ yarattılar. Halen çözüm bekleyen bu sorun hakkında binlerce kitap ve makaleler yayımlandı. Tetkik edilen bu makalede Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ sorununun Rusça yazılmış kaynaklarda hangi yönde aydınlatılması incelenmişdir. Yazarların Dağlık Karabağ sorununun Rusça yazılmış tarihi kaynaklarda tahlilleri gösteriyor ki, çoğunluk tarih bilimciler sorunun incelenmesinde kendi olanaklarından gerekli düzeyde kullanmamışlardır. Onlar soruna ait bazı makale ve kitaplar yazsalar da, bu bilgiler olmayan objektif, önyargılı yaklaşımların yeterince fazlalığı ile göze çarpıyor. Birçok Rus tarihçilerin yaptığı çalışmaların yeniden incelenmesi gerekmektedir, buna neden ise onların Ermeni kaynaklarından aldıkları bilgilere olguları eklemeden olduğu gibi kitaplarında vermeleridir. Amaç ise uluslararası sosyal fikri aktarmak ve Türk dünyasının bir parçası olan Azerbaycan hakkında dezenformasyon yaymaktı.

Anahtar Kelimeler
Dağlık Karabağ, çatışma, Sovyet İmparatorluğu, tarihçilik, Rusya

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Makale Çağrısı

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  “Kıpçak Özel Sayısı”

   

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  Avrasya tarihi, Rus dili, Türk dili ve edebiyatı,

  Orta Doğu, Orta Asya, kültür, antropoloji ve

  folklorun tüm alanlarında araştırmaya ayrılmış,

  açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Bu özel

  sayının amacı, Kıpçakların tarihi, dili ve kültürü

  üzerine yazılmış makaleleri bir araya getirmektir.

  Konular

  Kıpçakların Tarihi

  Kıpçakların Etnik Kökeni

  Avrasya Steplerinin Ötesinde Kıpçaklar

  Kıpçakların Günlük Hayatı

  Kıpçakların Dinî-Kültürel Hayatı

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Dili

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Metinleri

  Kıpçak Arkeolojisi

  Önemli Tarihler

  Teslim tarihi: 1 Ekim, 2017 

  Yayımlanma tarihi: 15 Ekim, 2017

   

  Editörler

  Dr. Kutluay Erk (Misafir Editor)                              

  kutluay.erk@windowslive.com                               

  Dr. Yaroslav Pylypchuk (Misafir Editor)

  bachman@meta.ua

   

  Özel sayı için yayın göndermek isteyen

  yazarların http://www.avrasyad.com adresine

  300-500 kelimelik bir özetle birlikle makalelerini

  yüklemeleri gerekmektedir. Makaleler kör

  hakemlik sistemiyle değerlendirilecektir.


  DUYURU

  Ocak 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Dergimize yazı göndermek için "Üyelik" linki aracılığıyla dergiye üye olmanız gerekmektedir.

   


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri