English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı ErişimAbstract


BİBLİOLOGY AND PRESS IN THE KARABAG REGION OF NORTHERN AZERBAIJAN (XIX - BEGINNING OF XX CENTURIES)
XIX век считается важным периодом в развитии азербайджанской письменной культуры. Традиции книгоиздательства являются особенной частью культуры этого периода. В это время для развития издательского дела начали функционировать типографии. Как становится известно из исследований, в Северном Азербайджане, кроме городов Баку и Шуша, не существовало типографий. С началом ХХ века в истории издательского дела в Азербайджане начинается новый период. Развитие различных отраслей науки и потребность в книгах обусловили рост числа типографий и укрепление их материально-технической базы. Развитие издательского дела и школьного строительства привели к созданию общественных и школьных библиотек, сыгравших особую роль в просвещении народа. Вступление азербайджанского народа на фоне процессов, происходивших в мире и в Российской империи, начиная с середины XIX века, на путь национального возрождения дало толчок к созданию национальной печати. Появление национальной печати и развитие общественно-национального самосознания приходятся на один тот же исторический промежуток. Национальная печать играет незаменимую роль в формировании идей государственности и формировании общественных отношений.

Keywords
Северный Азербайджан, Карабагский регион, издательское дело, библиотека, медиа


Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Makale Çağrısı

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  “Kıpçak Özel Sayısı”

   

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  Avrasya tarihi, Rus dili, Türk dili ve edebiyatı,

  Orta Doğu, Orta Asya, kültür, antropoloji ve

  folklorun tüm alanlarında araştırmaya ayrılmış,

  açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Bu özel

  sayının amacı, Kıpçakların tarihi, dili ve kültürü

  üzerine yazılmış makaleleri bir araya getirmektir.

  Konular

  Kıpçakların Tarihi

  Kıpçakların Etnik Kökeni

  Avrasya Steplerinin Ötesinde Kıpçaklar

  Kıpçakların Günlük Hayatı

  Kıpçakların Dinî-Kültürel Hayatı

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Dili

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Metinleri

  Kıpçak Arkeolojisi

  Önemli Tarihler

  Teslim tarihi: 1 Ekim, 2017 

  Yayımlanma tarihi: 15 Ekim, 2017

   

  Editörler

  Dr. Kutluay Erk (Misafir Editor)                              

  kutluay.erk@windowslive.com                               

  Dr. Yaroslav Pylypchuk (Misafir Editor)

  bachman@meta.ua

   

  Özel sayı için yayın göndermek isteyen

  yazarların http://www.avrasyad.com adresine

  300-500 kelimelik bir özetle birlikle makalelerini

  yüklemeleri gerekmektedir. Makaleler kör

  hakemlik sistemiyle değerlendirilecektir.


  DUYURU

  Ocak 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Dergimize yazı göndermek için "Üyelik" linki aracılığıyla dergiye üye olmanız gerekmektedir.

   


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri