English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı ErişimÖzet


ÖZBEK, KIRGIZ, KAZAK, AZERBAYCAN VE GAGAUZ TÜRKLERİ EKSENİNDE NASREDDİN HOCA FIKRALARININ ORTAK PAYDASI
Geniş bir coğrafyaya yayılmış ve zengin bir kültür hazinesine sahip olan Türklerin dünya kültürüne kazandırdığı önemli değerler vardır. Bu değerlerden biri de Nasreddin Hoca ve fıkralarıdır. Türk sözlü kültürünün en tanınmış karakterlerinden olan Nasreddin Hoca, Türkçenin konuşulduğu ve Türk kültürünün yaşatıldığı hemen hemen her coğrafî alanda bilinmekte ve fıkraları anlatılmaktadır. Fıkralarında birlik, dirlik, dostluk, kardeşlik, hoşgörü, sevgi, saygı mesajları veren Nasreddin Hoca, zaman zaman da mazlumların sözcüsü ve savunucusu olmuştur. Kimi zaman kıvrak zekasıyla, kimi zaman yaptığı absürt davranışlarla güldüren ve güldürürken de düşündüren Nasreddin Hoca, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkıldığında da insanlığı aynı paydada buluşturan evrensel mesajlar veren bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın konusunu, Türk devletleri arasında milli bir karakter olan Nasreddin Hoca ve fıkraları oluşturmaktadır. Makalede öncelikle Nasreddin Hoca karakterinin ve fıkralarının Türk Dünyası’ndaki yeri ve işlevi verilmiştir. Daha sonra, Azerbaycan, Özbek, Kırgız, Kazak ve Gagauz Türkleri arasında Nasreddin Hoca karakteri ve fıkraları ayrı ayrı incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler ışığında Nasreddin Hoca fıkralarında gülmece unsurunun arkasında verilen ortak mesajların insanlığa ve o topluma hangi yönden anlam kazandırdığına bakılıp sonuca varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Nasreddin Hoca, Türk Dünyası, Fıkra, Milli Karakter, Evrensel Mesaj

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Makale Çağrısı

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  “Kıpçak Özel Sayısı”

   

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  Avrasya tarihi, Rus dili, Türk dili ve edebiyatı,

  Orta Doğu, Orta Asya, kültür, antropoloji ve

  folklorun tüm alanlarında araştırmaya ayrılmış,

  açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Bu özel

  sayının amacı, Kıpçakların tarihi, dili ve kültürü

  üzerine yazılmış makaleleri bir araya getirmektir.

  Konular

  Kıpçakların Tarihi

  Kıpçakların Etnik Kökeni

  Avrasya Steplerinin Ötesinde Kıpçaklar

  Kıpçakların Günlük Hayatı

  Kıpçakların Dinî-Kültürel Hayatı

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Dili

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Metinleri

  Kıpçak Arkeolojisi

  Önemli Tarihler

  Teslim tarihi: 1 Ekim, 2017 

  Yayımlanma tarihi: 15 Ekim, 2017

   

  Editörler

  Dr. Kutluay Erk (Misafir Editor)                              

  kutluay.erk@windowslive.com                               

  Dr. Yaroslav Pylypchuk (Misafir Editor)

  bachman@meta.ua

   

  Özel sayı için yayın göndermek isteyen

  yazarların http://www.avrasyad.com adresine

  300-500 kelimelik bir özetle birlikle makalelerini

  yüklemeleri gerekmektedir. Makaleler kör

  hakemlik sistemiyle değerlendirilecektir.


  DUYURU

  Ocak 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Dergimize yazı göndermek için "Üyelik" linki aracılığıyla dergiye üye olmanız gerekmektedir.

   


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri