• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


YAPISÖKÜCÜLÜK VE ALEKSANDR SERGEYEVİÇ PUŞKİN’İN BAHÇESARAY ÇEŞMESİ’Nİ YAPISÖKÜCÜ OKUMA
Yapısökücülük, Plato’dan günümüze süregelmiş Batı kültür, felsefe ve edebiyatının rasyonel, determinist, tekçil ve sorguya kapalı geleneksel değer sistemini kökünden sarsan eleştirel bir yaklaşımdır. Yapısökücülük yapısalcılık ötesi ve postmodernizmin en önemli ürünlerinden biri olarak kabul görmektedir. Çalışmamızda öncelikle yapısökücülüğün oluşmasına zemin hazırlayan tarihsel sürece değinilecek, ardından yapısökücülüğü olabildiğince açık ve anlaşılır şekilde ifade edebilmek amacıyla yaklaşımın özünü oluşturan ‘sesmerkezcilik’, ‘sözmerkezcilik’ ve ‘difference’ kavramları açıklanacak ve son olarak Aleksandr Sergeyeviç Puşkin’in Bahçesaray Çeşmesi (Bahçisarayskiy fontan) isimli poeması üzerinde gerçekleştirilen öznel yapısökücü okuma deneyimi aktarılacaktır.

Keywords
Yapısökücülük, postmodernizm, Puşkin
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri