English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı ErişimÖzet


АБДУЛЛА ҚОДИРИЙ ИЖОДИ: ТАҲЛИЛ ВА ТАВСИФ
Ушбу мақолада буюк ўзбек ёзувчиси Абдулла Қодирий ижодининг ўрганилиши ва ушбу масалага нисбатан турли олимларнинг муносабатлари ёритиб берилган. Адиб асарларининг қардош ва хорижий тилларга таржима қилиниши, улардаги мавжуд нуқсонлар изоҳланган. Олим Матёқуб Қўшжоновнинг ёзувчига берган баҳоси, романлари юзасидан билдирган илмий қарашлари шарҳланган. Абдулла Қодирийнинг халқ оғзаки ижоди далилларидан моҳирона фойдаланган ҳолда оҳорий ўзбек романларини яратиб миллий романчилик мактабига асос солганлиги баён қилинган. Ўзбек адабиётининг бадиийлиги, тилимизнинг бой заҳира қатлами, миллатимизга хос иймон-эътиқод, тўғрисўзлилик, ватанпарварлик, инсонпарварлик, ғурур ва шиддаткорлик каби хусусиятлар таҳлил қилинган.

Anahtar Kelimeler
Таянч иборалар: Абдулла Қодирий ижоди, қардош ва хорижий тиллар, таржима, илмий қарашлари, халқ оғзаки ижоди, оҳорий ўзбек романлари, миллий романчилик мактаби, бадиийлик, тилимизнинг бой заҳира қатлами, миллатимизга хос иймон-эътиқод.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Mayıs 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Yazar, hakem ve okuyucularımızın dikkatine; 

  2018 yılından itibaren yayın tarihimizi Mayıs ve Kasım ayları olarak değiştirmiş bulunuyoruz.

  Dergimiz 2018 sayıları Mayıs 2018 ve Kasım 2018 tarihlerinde yayınlanacaktır. 


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri