• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 3

  Yayın politikamız

  gereği,

  yayinlanacak

  makale sayısı

  sınırlandırılmış ve

  çalışmaların geliş

  tarihi itibarıyla

  yayınlanması

  kararlaştırılmıştır.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


  DUYURU 1

  Çok yazarlı

  makalelerdeki

  tüm yazarların 

  dergiye 

  üye olması

  gerekmektedir.

  Aksi takdirde

  yazılar

  yayınlanmayacaktır.

   


Summary


KANİŞ’TEN MAZAKA’YA ANTİK ÇAĞDA KAYSERİ SİYASİ TARİHİ
Japonya, Meiji restorasyonu döneminde yaptığı faaliyetler ile Edo döneminden devralınan içtimai yapının her alanında değişim geçirmiştir. Bu çalışmanın ilk bölümünde öncelikle, Edo döneminin içtimai yapısı ve Japonya’nın kendisinden olmayan ile karşılaşmasının sonuçları değerlendirilmiş, sonrasında ise Meiji dönemiyle birlikte gelen değişimler ele alınmıştır. Edo döneminin toplumsal yapısı ve Meiji döneminin değişimleri hakkında verilen bilgilerin temel amacı, bu iki dönemde rol alan aktörlere dikkat çekmektir. Askeri sınıf her iki dönemde de toplumsal düzende egemenliğe sahiptir. Edo döneminde bu egemenlik katı bir şekilde statükocu özelliğe sahipken, takip eden süreçte egemen olan askerler Japonya dönüşümünün öncüsü haline gelmiştir. Çalışmanın ikinci bölümü, iki döneminde baş aktörü olan askeri sınıfın yirminci yüzyılın ilk yarısındaki rolünü ve bu rollerin bazı sonuçlarını orta koymaya çalışmıştır. Edo döneminden Meiji dönemine, bu dönemden de yirminci yüzyılın ilk yarısına birçok değişimin vuku bulmuş olmasına rağmen, askeri sınıfın ‘egemen’ olma özelliği değişmemiştir. Yirminci yüzyılın ilk yarısında, tıpkı Edo döneminin birbiriyle mücadele eden daimyōları gibi, egemen olma düşüncesine sahip askeri sınıf içinde ihtilaflar çıkmıştır. Meiji döneminde kök salmış içtimai özellikler teker teker dönüşüm geçirirken, kemikleşen tek bir şey varlığını devam ettirdi: askeri hegemonya. Bu hegemonya ve kendi içindeki ihtilaflar ise 1930’larda gerçekleşen darbe girişimlerinin ana sebebi olmuştur.

Keywords
Japonya, Edo, Meiji, Modernleşme, Militarizm, Darbe
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri