• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


ŞEYH OSMAN BİN ALİ’NİN UMURÜ’L-ÜMERA ADLI ESERİ VE DİL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE
Hakkındaki bilgilere sınırlı olarak kendi eserinden ulaşabildiğimiz Şeyh Osman bin Ali, XVI. yüzyılın ikinci yarısında Mısır Valiliğinde devlet görevinde bulunmuş bir şahsiyettir. Onun asıl önemini, emekliliği sırasında dönemin Mısır valisi Hasan Paşa’ya sunmuş olduğu Umurü’l-Ümera adlı siyasetname niteliği taşıyan eserinde aramak gerekmektedir. Umurü’l-Ümera’nın belirleyebildiğimiz iki nüshası bulunmaktadır. Birinci nüsha, “Süleymaniye Kütüphanesi Fatih No. 4188.” envanter numarasıyla; ikinci nüsha ise “Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi No. 5361.” envanter numarasıyla kayıtlıdır. “Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi No. 5361” envanter numarasıyla kayıtlı nüsha, 108 varaktan oluşmaktadır ve varak numaraları kaydedilmiştir. Bu nüshanın her sayfasında 17 satır bulunmaktadır. İncelemede esas aldığımız “Süleymaniye Kütüphanesi Fatih No. 4188.” envanter numarasıyla kayıtlı nüshada ise 120 varak bulunmaktadır ve bu nüshanın varak numaraları kaydedilmemiştir. Nüshanın her sayfasında 17 satır bulunmaktadır. Bu çalışmada, sözü edilen el yazması eserin tanıtması yapıldıktan sonra dönemi içerisinde öne çıkan dil özelliklerinin ana çizgileriyle verilmesi amaçlanmıştır.

Keywords
siyasetname, Umurü’l-Ümera, Osmanlı Türkçesi, dil özellikleri.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri