• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


12 EYLÜL 1980 DARBESİ İLE 28 ŞUBAT 1997 DARBESİ ARASINDA DİN-SİYASET İLİŞKİLERİ ve DİN EĞİTİMİ POLİTİKALARI
Çok partili hayata geçiş sürecinin başlamış olması, dünyada yaşanan Soğuk Savaş esnasında Türkiye’nin bu savaşta ABD’nin yanında yer alması ve II. Dünya Savaşı sürecinin ülke içerisinde oluşturduğu iktisadi buhran neticesinde 1946-1950 yılları arasında Türkiye’de “dini uygulamalarda liberalleşme” olarak adlandırılan bir süreç yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Bu sürecin ardından 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti, 1946-1950 arasında başlayan dini uygulamalarda liberalleşme sürecine hız kazandırmış ve bu süreci 1960 darbesine kadar devam ettirmiştir. 1960 darbesi sonrası ise farklı bir durum ortaya çıkmış ve din politikaları hususunda bazı değişiklikler yapılmış olup 12 Eylül 1980 Darbesi’ne kadar bu durum devam etmiştir. 12 Eylül Darbesi’nden sonra da bu süreç devam etmiş ve din politikaları bağlamında bazı değişiklikler yapılmış ve bir takım uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple 12 Eylül Darbesi sonrası din-siyaset ilişkisinin gelişiminin anlaşılıp ortaya konulması önem arz etmektedir. Bu çalışmada 12 Eylül 1980 Darbesi’nden 28 Şubat Darbesi’ne kadar Türkiye'de din olgusuna ilişkin izlenen temel politikalar ile bunların uygulanmasına ilişkin hususlar üzerinde durulacaktır. Çalışmada çok partili hayatla birlikte Demokrat Parti'nin din politikaları üzerindeki etkisi ve 27 Mayıs Darbesi sonrası din politikaları özetlendikten sonra, din konusunda gündeme gelen okullarda din eğitimi, 1980 sonrası okullarda din eğitimi, din eğitiminde muafiyet şartları, din eğitiminde yaklaşım tarzı, din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitapları, laikliğe aykırılık gerekçesiyle siyasi parti kapatma, başörtüsü sorunu ve 28 Şubat Süreci din/laiklik politikaları, sekiz yıllık zorunlu eğitim gibi temel konular kronolojik sıraya uygun olarak ele alınıp incelenecektir

Keywords
12 Eylül Darbesi, 28 Şubat Darbesi, Din Politikaları, Laiklik, Din-Siyaset İlişkisi
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri