• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİNDE YEREL YÖNETİMLER
Coğrafi olarak bir Orta Asya ülkesi olan Kırgızistan, 1991 yılında bağımsızlığını kazanmış ve parlamenter yönetim sistemini benimsemiştir. Bağımsızlığının ilk dönemlerinde devlet organlarının yeniden yapılanması ihtiyacı ve ülkenin ekonomik, sosyal, eğitim, kalkınma vb. alanlarda acil çözüm bekleyen pek çok konunun ortaya çıkması hızlı ve rasyonel kararlar alınmasını gerekli kılmıştır. Reforma ihtiyacı olan önemli alanlardan birisi de yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması olmuştur. 1991 yılında kabul edilen “Yerel Yönetimler İle İlgili Yasa” ile SSCB döneminden kalma aşırı merkeziyetçi yönetim yerine yerel yönetimlere daha çok yetki ve sorumluluk tanıyan âdem-i-merkeziyetçi yönetim sistemine geçiş süreci başlatılmış ve bu süreç hala devam etmektedir. Bu süreç içerisinde yerel yönetimler ile ilgili birçok yasal düzenleme gerçekleştirilmiş ve böylece ortaya çıkan eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı da, Kırgızistan Cumhuriyeti’nde yerel yönetimlerin yapısı, tarihsel gelişimi, mali kaynakları ve sorunlarını ele alarak yerel yönetim sistemlerini farklı yönleri ile ortaya koymaktır. Kırgızistan’ın yerel yönetimler ile ilgili yapması gereken birçok çalışmanın olduğu açıktır. Yerel yönetimlerin merkezden bağımsız bir şeklide özerk bir birim olarak faaliyet göstermesinin hemen gerçekleşebilecek bir şey olmadığını bunun uzun bir süreç olduğunu da anlamak gerekmektedir. Ayrıca ülkenin idari ve bölgesel yapısı yerel yönetimlerin yerel halka yeteri düzeyde hizmet edemediklerini de göstermektedir. Bunun gibi eksikliklerle birlikte bu alanda yoğun çalışmaların devam ettiğini ve yerel yönetimlerin özerkliğini arttırmak için çabalar gösterildiğini de vurgulamak gerekmektedir.

Keywords
Kırgızistan, Merkezi Yönetim, Yerel Yönetimler.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri