• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 4

  Dergimiz 17. sayısının editörlüğünü Doç.Dr. Özgür Kasım AYDEMİR yapmaktadır.


  DUYURU 1

  İki ve daha fazla 

  yazarlı çalışmalarda

  yazarların çalışmaya

  ne şekilde katkı

  sunduğu bilgisinin

  sistemimize 

  eklenmesi

  gerekmektedir.

   


  DUYURU 2

  ORCID Numarası 

  olmayan yazarların

  çalışmaları

  yayınlanmayacaktır.


  DUYURU 3

  Çok yazarlı

  makalelerdeki

  tüm yazarların 

  dergiye 

  üye olması

  gerekmektedir.

   


Summary


SAPMA EKSENİNDE GÜNLÜK DİL VE ŞİİR DİLİ ETKİLEŞİMİ
Edebî türler içinde şiirin diğer türlerden temel farkı her şeyden önce çok-anlamlılık yaratmak ve anlam yoğunlaşması sağlamaktır. Bu durum şiir dilinin günlük ya da bilimsel dilden ayrılma zorunluluğunu doğurur. Şiir dili çok anlamlılık yaratabilmek adına çeşitli yöntemler dener. Bunların en başında gelen ise sözcüklerin sözlük anlamlarının dışında kullanılıp çağrışımsal gücünden yararlanmaktır. Bu noktadan hareketle şair, yeni sözcükler üretir, bilinen sözcükleri değiştirebilir, sözdizimini bozabilir, kısacası ulaşmak istediği anlam doğrultusunda dili istediği gibi kullanabilir. Böylesine bir yaklaşım bilinçli yapılan bir tercihin ürünü olduğu için dil değişime uğrar. Bu ise sapma olarak adlandırılır. İncelemede şairlerin ürettiği sözcüksel sapmaların diğer şairler, yazarlar tarafından da kullanılıp kullanılmadığı, günlük dilde bu sapmaların yayılma derecesinin ne olduğu sorularına cevap aranacak ve bu anlamda sapmaların dilde bir zenginleşmeye mi yoksa bozulmaya mı yol açtığı üzerinde durulacaktır.

Keywords
şiir, şair, sözcüksel sapma
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri