• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 3

  Yayın politikamız

  gereği,

  yayinlanacak

  makale sayısı

  sınırlandırılmış ve

  çalışmaların geliş

  tarihi itibarıyla

  yayınlanması

  kararlaştırılmıştır.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


  DUYURU 1

  Çok yazarlı

  makalelerdeki

  tüm yazarların 

  dergiye 

  üye olması

  gerekmektedir.

  Aksi takdirde

  yazılar

  yayınlanmayacaktır.

   


Summary


BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK MİZAH: SOSYAL MEDYADA SPOR TEMALI ‘CAPS’ KÜLTÜRÜ
Gülme, farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bir reflekstir. Mizah, gülmeye neden olan bu nedenlerden sadece biridir. Mizah bir yandan olayların komik, çelişkili ve alışılmadık yanlarını yansıtırken diğer yandan da insanı düşündürür ve güldürür. Bu yönüyle mizah, durumlar arasındaki çelişkilerin açığa çıkarılması pratiğine dayanmaktadır. Bu bağlamda mizahın en çok kullanıldığı alanlardan birini de sosyal medya oluşturmaktadır. Yeni iletişim teknolojileri insanlara, düşüncelerini ve eserlerini paylaşacakları olanaklar yaratan, paylaşım ve tartışmanın esas olduğu bir medya sunmaktadır. Sosyal medya olarak adlandırılan bu sanal ortam, kullanıcı tabanlı olmasının yanında kitleleri ve insanları bir araya getirmesi ve aralarındaki interaktif etkileşimi arttırması bakımından önem taşımaktadır. Özellikle sosyal medya kullanıcılarının düşüncelerini güldürmek, eleştirmek ve görüş bildirmek için aktardıkları elektronik araçlardan biri de “caps” olarak adlandırılan görsellerdir. Bu çalışmada özellikle spor konulu mizahi capslerin içerik ve söylem analizi yapılarak bu capslerin sosyal medyadaki açık ve kapalı işlevlerine dikkat çekilecektir.

Keywords
Gülme, Mizah, Sosyal Medya, Caps, Spor.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri