• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 4

  Dergimiz 17. sayısının editörlüğünü Doç.Dr. Özgür Kasım AYDEMİR yapmaktadır.


  DUYURU 1

  İki ve daha fazla 

  yazarlı çalışmalarda

  yazarların çalışmaya

  ne şekilde katkı

  sunduğu bilgisinin

  sistemimize 

  eklenmesi

  gerekmektedir.

   


  DUYURU 2

  ORCID Numarası 

  olmayan yazarların

  çalışmaları

  yayınlanmayacaktır.


  DUYURU 3

  Çok yazarlı

  makalelerdeki

  tüm yazarların 

  dergiye 

  üye olması

  gerekmektedir.

   


Summary


AKILLI TEKNOLOJİLER VE TÜRKİYE'DE YEREL KAMUSAL MESELELERE YANSIMALARI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE YÖNELİK BİR İNCELENME
Bu araştırmada, “akıllı teknolojiler” olarak nitelendirilen nesnelerin interneti (Internet of Things, IoT), sensörler ve büyük oranda bu teknolojilere bağlı olarak ortaya çıkan büyük veri, yerel yönetimler bağlamında ele alınmıştır. Bu kapsamda ifade edilen yeni teknolojik gelişmelerin ve büyük verinin, Türkiye’nin yerel yönetimlerine “nasıl” ve “ne derece” yansıdığı, büyükşehir belediyeleri üzerinden incelenmiştir. Verilerin elde edilmesinde, öncelikle büyükşehir belediyelerinin stratejik planları ve faaliyet raporlarından yararlanılmıştır. Ayrıca büyükşehir belediyelerinin bu konudaki uygulamalarını tespit etmek adına; ilgili belediyelerin web sayfalarından, akademik çalışmalardan, arama motorları aracılığıyla ilgili haberlerden yararlanılmıştır. Elde edilen genel sonuçlara göre büyükşehir belediyelerinde, ulaşım konusu öncelikli sırayı almakla birlikte, ulaşımı takiben; su, enerji ve meteorolojik uygulamaların öne çıktığı tespit edilmektedir.

Keywords
Nesnelerin İnterneti, Sensörler, Büyük Veri, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri