• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 3

  Yayın politikamız

  gereği,

  yayinlanacak

  makale sayısı

  sınırlandırılmış ve

  çalışmaların geliş

  tarihi itibarıyla

  yayınlanması

  kararlaştırılmıştır.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


  DUYURU 1

  Çok yazarlı

  makalelerdeki

  tüm yazarların 

  dergiye 

  üye olması

  gerekmektedir.

  Aksi takdirde

  yazılar

  yayınlanmayacaktır.

   


Summary


TÜRKİYE’DE MEVSİMSEL İŞGÜCÜ HAREKETLİLİĞİ VE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR MANİSA ALAŞEHİR ÖRNEĞİNİN İNCELENMESİ
Tarım hiç şüphesiz Osmanlı Devleti’nden günümüz Türkiye’sine devletin en önemli ekonomik dinamiği ve halkında en önemli geçim kaynağı olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yapmış olduğu araştırmalara göre 28 milyonluk istihdamın %23’ünü tarım sektörü oluşturmaktadır. Yaklaşık 6 milyon tarım işgücünün de yarısını mevsimlik tarım işçilerinin oluşturduğu tahmin edilmektedir. İstihdam oranına bakıldığında oldukça yüksek bir oranı olan mevsimlik tarım işçilerine yönelik çalışma hayatına ilişkin hukuki düzenlemelerin yetersiz olduğu görülmektedir. Aynı işi yapan tarım işçileri arasında bile gerek coğrafi gerekse cinsiyete göre ücret farklılıkları göze çarpmaktadır. Araştırmanın amacı, Türkiye’deki mevsimlik tarım işçilerinin mevcut durumu ve yaşadıkları sorunlarının incelenmesi ve bu sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerileri üretmektir. Bu amaç doğrultusunda mevsimlik tarım işçilerinin; ulaşım, barınma, eğitim, sağlık, ücret ve çalışma koşullarının insan onuruna yakışır şekilde standartlaştırılması doğrultusunda öneriler sunmaktır. Çalışmada üzüm toplama ve üzüm işletmelerinde çeşitli işlerde çalışmak için Manisa’nın Alaşehir ilçesine gelen mevsimlik tarım işçilerinin; demografik özelliklerini, yaşam koşullarını ve çalışma şartlarını ele alan bir alan araştırması yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çalışanların demografik özelliklerine göre çalışma koşulları, barınma ve ulaşım sorunları arasında farklılıklara rastlanmıştır.

Keywords
Mevsimlik İş, Mevsimlik Tarım İşi, Mevsimlik Tarım İşçisi, İstihdam
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri