• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


AKSARAY BELEDİYESİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN ÇEVRE POLİTİKALARININ İNCELENMESİ
Çevre sorunları, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’nin de en önemli sorunlarından birisi haline gelmiştir. Hava, su ve toprak kirliliği, küresel ısınma, flora ve faunanın tahribi, ekolojik dengenin bozulması, katı atıklar ve kentleşmenin ortaya çıkardığı problemler günümüzdeki ortak çevre sorunları arasında yer almaktadır. Bu çevre sorunlarının yerelde ortaya çıkması ilerleyen zamanda evrensel boyuta ulaşmasına neden olmaktadır. Çevre sorunlarının çözümünde yerel yönetimlere özellikle belediyelere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu bağlamda yapılacak olan politikaların yerelden başlayarak küresel bir boyuta ulaşması kapsamında, yerel yönetimlerin öneminin Aksaray Belediyesi örneği üzerinde irdelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle dünyada ve Türkiye’de çevre politikalarının gelişimi değerlendirilmiştir. Daha sonrasında, Aksaray ilinde çevre sorunlarının çözümü için uygulanan politikalara ve faaliyetlere yer verilmiştir. Bu politikalar ve faaliyetler arasında içme suyu üretimi, alt yapı ve kanalizasyon çalışmaları katı atıkların ortadan kaldırılması, yeşil alanların oluşturulması ve kentsel dönüşüm projeleri yer almaktadır. Çalışmanın en son kısmında, coğrafi konumu, doğal, kültürel ve tarihi değerleri ile büyük önem taşıyan Aksaray ilindeki çevresel sorunlara yönelik olarak görüş ve önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca gerçekleştirilen bu çalışma ile yapılacak araştırmalar için temel oluşturulması amaçlanmıştır.

Keywords
Aksaray Belediyesi, Çevre Politikaları, Yerel Yönetimler
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri