• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


ENDÜSTRİ 4.0 ve YENİ TEKNOLOJİLER KARŞISINDA YEREL YÖNETİMLERDE YAŞANAN DEĞİŞİMLER
İlk olarak 2011 yılında Almanya’da gerçekleştirilen Hannover Fuarında kullanılan dördüncü sanayi devrimi ya da endüstri 4.0 kavramı, robotların insan müdahalesine gerek duymaksızın üretim yapabildiği yeni bir dönemi işaret etmektedir. Endüstri 4.0, önceki sanayi devrimlerinde olduğu gibi sadece üretimi değiştirmekle kalmayacak; iletişim, medya, ulaşım, eğitim, sağlık, ticaret, finans, bankacılık, adalet, kamu yönetimi ve yerel yönetimler gibi pek çok alanda doğrudan ya da dolaylı olarak önemli dönüşümler meydana getirecektir. İnsan hayatının yeniden dizayn edilmesine sebep olacak bu devrim, yerel yönetimler bakımından bir takım fırsat ve tehditleri birlikte sunmaktadır. Önceki sanayi devrimlerine göre çok daha hızlı seyretmekte olan endüstri 4.0’ın, yerel yönetimler bakımından sebep olduğu/olabileceği değişimlerin mümkün olan en hızlı şekilde anlaşılması, yerel yönetim birimleri için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın yöntemi, ulusal ve uluslararası kaynaklardan derlenen literatür taramasından oluşmaktadır. Çalışmada öncelikli olarak, siber fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, yapay zeka, makine öğrenmesi, bulut teknolojisi, büyük veri ve blok zinciri gibi yeni nesil teknolojiler incelenerek, endüstri 4.0 kavramı açıklanmıştır. Çalışmanın içeriğinde ise, endüstri 4.0 ve yeni nesil teknoloji kullanımları karşısında yerel yönetimlerde yaşanması beklenen/yaşanan değişimler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu değişimler teknoloji tabanlı ve toplumsal tabanlı değişimler olarak iki grupta incelenmiş olup, her başlık altında yerel yönetimlerin durumu ayrı ayrı ele alınmıştır. Çalışmanın amacı; dördüncü sanayi devrimini yaşayan dünyamızda, yerel yönetimlerimize geleneksel yönetim anlayışından sıyrılarak, farklı bir bakış açısı sağlamak ve yakın gelecekte kendilerini bekleyen yeni dünya düzeni konusunda ufuk kazandırmaktır. Bu sayede, yerel yönetimlerimiz modern çağın teknolojisini kullanabilme ve kentsel yaşama aktarabilme olanağına sahip olacaktır.

Keywords
Endüstri 4.0, Dördüncü Sanayi Devrimi, Yeni Nesil Teknolojiler, Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri