• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


ÇİN VE RUSYA’NIN ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ KAPSAMINDAKİ ETKİLEŞİMİ
Soğuk Savaşın bitmesi yalnızca uluslararası sistemi etkilemekle kalmamış, aynı zamanda sistemdeki kilit aktörler arasındaki ikili ilişkilerde de değişimi beraberinde getirmiştir. Bu ortamda, Çin ve Rusya arasındaki ilişkilerin doğasında da, özellikle ABD’nin tek güç olma politikasına tepki olarak, büyük bir değişim gözlenmiştir. Son otuz yıl içinde işbirliği iki aktör arasındaki ilişkinin baskın unsuru haline gelmiştir. Rusya’nın Orta Asya’da kaybolan etkisini yeniden inşa etme girişimleri, bölgenin ekonomik potansiyelinden faydalanma isteğindeki Çin tarafından tehdit olarak algılanmamıştır. 2001 yılında Şangay İşbirliği Örgütünü kurarak taraflar, Orta Asya özelindeki işbirliklerine bölgedeki aktörleri de içererek gelişen yasal bir zemin kazandırmıştır. Soğuk Savaş sonrası dönemde Orta Asya özelinde Çin-Rus ilişkilerine odaklanan bu çalışmada, iki aktörün Şangay İşbirliği Örgütü kapsamındaki etkileşimleri merkezi konumdadır. Çalışma dâhilinde ilk olarak Şangay İşbirliği Örgütünün oluşum ve gelişim süreci üzerinde durulmaktadır. İkinci olarak ise Şangay İşbirliği Örgütü içinde bu iki aktör arasındaki denge ve etkileşim ele alınmaktadır. Çalışmada, Şangay İşbirliği Örgütünün gelecekteki başarısının, Çin ve Rusya’nın çıkar çatışmalarının işbirlikleri üzerindeki etkisini en aza indirmelerine bağlı olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords
Çin, Rusya, Şangay İşbirliği Örgütü, Orta Asya
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri