• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


TÜRK DİLLERİNİN BİLGİSAYARLI AKTARILMASI HAKKINDA İNCELEME
Internet teknolojisinin gelişmesiyle, Internet destekli ortamlarda dosya yazmak ve geliştirmek önemli işlevler olarak kabul edilmiştir. Bu çeşit işlevler, imla düzeltmek, belli bir hecelerden sonra sözcükleri otomatik biçimde tamamlamak, sözcükleri bir dilden bir başka dile bilgisayarlı aktarmak, dosyaların tümce yapısı ve kullanılan sözcüklerine göre içerik özetlemek ve analiz etmek gibi güncel ve önemli konuları kapsıyor. Sosyal iletişim teknolojileri ve araçlarının gelişmesiyle, sürekli üretilen dosyaların analiz edilmesi ve farklı diller arasında aktarılması gün geçtikçe daha çok önem kazanıyor. İnsan gücüyle bu çeşit çalışmaların hızlı ve doğru bir biçimde yapılması oldukça zordur. Bu nedenle, bilgisayar destekli dil araştırmaları önem kazanmıştır ve yeni bilimsel çalışma alanı olan bilişimsel dilbilimi şekillenmiştir. Türk dilleri ailesinde, Türkiye Türkçesi bilişimsel dilbilimi alanında en çok çalışılan dildir ve pek çok proje geliştirilmiştir. Diğer Türk dilleri ile ilgili bilişimsel dilibilimi çalışmaları henüz başlangıç düzeyindedir. Bu makalede Türk dillerinin bazı önemli özellikleri açıklanmıştır ve şimdiye kadar yapılan bilgisayarlı aktarma ve doğal dil çalışmaları özetlenmiştir. Tüm Türk dilleri, hatta diğer Altay dilleri arasında aktarma yapabilecek bir bilgisayarlı aktarma sisteminin geliştirilmesi için, tüm Türk dilleri sözcüklerinin tek çeşit etiket ile işaretlenmesi önerilmiştir ve bu çeşit etiketlerin kullanılırlığı örnekler ile açıklanmıştır.

Keywords
Bilgisayarlı Aktarma, Türk Dilleri, Türkçe Gramer, Uygurca Biçimbirimler
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri