• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


TANZİMAT DÖNEMİNDEKİ TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE AMASYA ŞEHİR NÜFUSUNUN MESLEKİ YAPISI
Amasya şehrinin mesleki yapısını değerlendirdiğimiz bu çalışmayla, Osmanlı Devleti’nin küçük bir yerleşim yerindeki nüfusun sosyo-ekonomik acıdan mesleki durumunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Amasya şehri, Müslümanların ve gayrimüslimlerin birlikte yaşadığı ve pek çok yönleriyle, Anadolu şehrinin taşıdığı mesleki özellikleri yansıtan bir şehir görünümündedir. İncelediğimiz dönemde Amasya’nın toplam 48 mahallesinden 17’sinde Müslümanlar, 31’inde ise Müslümanlarla birlikte ikamet eden gayrimüslimler yaşamaktaydı. Şehrin mesleki yapısını değerlendirdiğimiz kaynak incelediğimiz dönemde oluşturulan ve her mahalleye ait olan Temettuat defterleridir. Şehirdeki esnaf ve tüccarlar meslek erbabının tabi olduğu esnaf teşkilatının içinde yer almış, bu teşkilat tarafından konulan kurallara göre faaliyet göstermişler ve rekabet prensibi yerine, karşılıklı kontrol ve yardımlaşma esasına göre teşkilatlanmışlardır. Böylece toplumun bütünlüğünün korunması amaçlanmıştır. Değerlendirdiğimiz dönemde iki unsur arasındaki ilişkiler dış güçlerin teşvik ve tahrikleriyle güvensiz bir ortama içerisine girdiyse de ticaretin gerekli kıldığı kural ve kaideler istikametinde iyi ilişkilerini devam ettirebilmişlerdir.

Keywords
Amasya, Nüfus, Meslek, Şehir, Temettuat.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri