• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


OTEL İŞLETMELERİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ (KONYA’DA BİR ARAŞTIRMA)
Turizm sektörü içerisinde yer alan en önemli işletmelerden birisi otel işletmeleridir. Küreselleşen dünyada konaklama işletmeleri hem yerli hem de yabancı turistlere hizmet etmektedir. Dolayısıyla konaklama işletmelerinin yurt içinde ve yurt dışında iyi bir imaja sahip olması son derece önem arz etmektedir. Bu sebeple iyi bir imajın oluşabilmesi halkla ilişkiler aktivitelerine bağlıdır. İnsan ilişkilerinin yoğun biçimde yaşandığı otel işletmeleri içerisinde halkla ilişkiler faaliyetleri, pozitif imaj oluşturmanın tek yoludur. Otel işletmeleri, belirli bir kesimi etkileyebilmek, duygu ve düşüncelerini topluma kabul ettirebilmek ve çevrenin kendisine olan davranışlarını pozitif yönde geliştirebilmek hedefiyle halkla ilişkiler faaliyetleri yürütmektedir. Bununla birlikte halkla ilişkiler faaliyetleri, otel işletmesini kendisine hedef edindiği kesime ulaştıran bir sistemdir. Bu anlamda halkla ilişkiler faaliyetlerinin birçok yönü ve bitmeyen fonksiyonları bulunmaktadır. Bu sebeple otel işletmelerinde halkla ilişkiler faaliyetleri diğer işletmelere göre daha fazla uygulanmaktadır. Bir turizm ürününün, konaklama işletmelerinin rekabet ettiği ortamlarda başarılı olabilmesi için tüketiciler tarafından kabul edilmesi oldukça önemlidir. Çünkü turizm sektörü içerisinde oluşan bir ürünü farklı kesimlere kabul ettirmede ve bu ürünün tutundurulmasında halkla ilişkilerin rolü oldukça önemlidir. Turizm sektörü gibi büyük oranda kar amacı güderek turistik mal ve hizmet üreten, ürettiği bu hizmetleri pazarlayan bir sektör içerisinde şüphesiz hakla ilişkilerin önemi büyüktür. Dolayısıyla hem ulusal hem de uluslararası alanda turizm sektörünün halkla ilişkiler birimine gerekli olan önemi vermesi ve çalışmalarını halkla ilişkiler biliminin öngördüğü şekilde sürdürmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinin halkla ilişkiler faaliyetlerini ne derece uyguladıklarını belirlemektir.

Keywords
Turizm, Halkla İlişkiler
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri