• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 3

  Yayın politikamız

  gereği,

  yayinlanacak

  makale sayısı

  sınırlandırılmış ve

  çalışmaların geliş

  tarihi itibarıyla

  yayınlanması

  kararlaştırılmıştır.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


  DUYURU 1

  Çok yazarlı

  makalelerdeki

  tüm yazarların 

  dergiye 

  üye olması

  gerekmektedir.

  Aksi takdirde

  yazılar

  yayınlanmayacaktır.

   


Summary


TÜRKMENİSTANDAKİ YER ADLARINI TEMATİK SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI
Toplumların kültür hazineleri içerisinde önemli bir paya sahip olan yer adları, ait oldukları toplumların hafızalarını canlı tutar ve kültürün geçmişten geleceğe aktarılmasında önemli rol oynar. Etrafımızda gördüğümüz her bir dağ, dere, nehir, köprü, çeşme, kale vb. adı ile tanınır ve bu adla da tarihde yaşar. Ülkede egemen olan toplulukların etkisyle kimi zaman adları değişen Bu yapılar, halkın zihnȋ ve kültürel hafızasından izler taşıyan isimlerle adlandırılırlar. Türk toplulukları, göçebeliktan başlayarak yerleşik hayata geçene kadar ve geçtikten sonra da göç yolları da dâhil geçtikleri ve yerleştikleri yerlere anlamlı isimler vermişlerdir. Türkmenistan’ın tarihi geçmişi, Türkmenlerin menşei, Türkmenistan’da yaşayan kabile ve boy adlarını tespit etmede yer adları oldukça önemli bir işleve sahiptir. Türkmenistan’daki yer adları, Türkmenistan’ın sosyo-kültürel, ekonomik, tarihȋ, siyasȋ ve coğrafȋ özelliklerinin ortaya konulması bakımından önemlidir. Toponimler coğrafȋ yer adları çalışmalarını konu alan bir bilim dalıdır. Diğer bir deyişle toponimi dile ait bir çalışma alanıdır. Toponimi çalışmaarı bize artzamanlı ve eşzamanlı dilbilim çalışmaları konusunda konusunda fayda sağlar. Bu çalışmada Türkmenistandaki yer adları tematik olarak sınıflandırılmaya çalışılacaktır. Bu sınıflandırma çalışması Türkmenistan’da yayınlanan toponimi sözlükleri, coğrafya atlasları ve Türkmenlerden alınan bilgiler yardımıyla yapılacaktır. Türkmenistada yer adlarıyla yapılan çalışaların eksikliği bizi bu çalışmayı yapmaya teşvik etmiştir.

Keywords
Türkmenistan, yer adları, Türkmen Türkçesi
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri