• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 1

   

  Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


  DUYURU 2

  Dergimizin haziran sayısı editörlüğünü Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emine YILMAZ yapmaktadır.

   


Summary


SAĞLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ROLÜ: TÜRKİ CUMHURİYETLER ÜZERİNE BİR PANEL REGRESYON ANALİZİ
Bu çalışmada, sağlığın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi bir panel veri analizi ile test edilmektedir. Bu doğrultuda, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan’ın 1995-2014 dönemi yıllık verileri kullanılmıştır. Çalışmada, sağlığın ekonomik büyüme üzerindeki açıklayıcı etkisi kurulan dört ayrı modelde sınanmaktadır. Diğer açıklayıcı değişkenlerin yanı sıra, kişi başına düşen sağlık harcamaları, bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm oranı, bin canlı doğum başına düşen yeni doğan ölüm oranı ve beş yaş altı çocuk ölüm oranı kurulan modellerin her birine dâhil edilmiştir. Modellerin tahmini için havuzlanmış en küçük kareler yöntemi (Pooled OLS) kullanılmıştır. Ampirik sonuçlara göre, kurulan modellerin dördünde de sağlık göstergeleri ile ekonomik büyüme arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.

Keywords
Ekonomik Büyüme, Panel Regresyon Analizi, Sağlık Göstergeleri
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri