• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 3

  Yayın politikamız

  gereği,

  yayinlanacak

  makale sayısı

  sınırlandırılmış ve

  çalışmaların geliş

  tarihi itibarıyla

  yayınlanması

  kararlaştırılmıştır.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


  DUYURU 1

  Çok yazarlı

  makalelerdeki

  tüm yazarların 

  dergiye 

  üye olması

  gerekmektedir.

  Aksi takdirde

  yazılar

  yayınlanmayacaktır.

   


Summary


BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİNİN DIŞ PAYDAŞLAR AÇISINDAN İTİBARI
Stratejik yönetim anlayışlarının önemli bir kısmını kurumsal itibar oluşturmaktadır. Çünkü kurumsal itibarın örgütlerde sihirli bir değer olduğu yaygın olarak bilinmektedir. Bu değer bazen örgütlerin finansal değerlerinin dahi belirleyicisi olabilmektedir. Kurumsal itibar müşterinin veya hedef kitlenin örgütlere atfettiği değerlerin bir bileşimidir. Bunun için hangi alanda olursa olsun, müşteriler örgütler tarafından dış paydaşlar olarak da adlandırılmaktadır. Paydaşlar aile bireyleri gibi, organizasyonlarca çoğu şeyin paylaşıldığı bireylerden oluşmaktadır. Paydaş, ticari anlamda müşteri demektir ve müşteri de elbette ticari yaşamın merkezindedir. Kamusal hizmet veren kurumlar için ise paydaş; “hizmet verilen kitleler” veya kısaca hedef kitledir. Üniversitenin paydaşları ise hayatın her alanında hizmet verdiği toplum bireyleridir. Bu çalışmanın amacı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin, kurumun dış paydaşları açısından itibarını ortaya koymaktır. Bunun için çalışmada 397 denekle kolayda örnekleme dayalı bir anket uygulanmış ve üniversitenin toplum açısından itibarı analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre üniversite dış paydaşlarının üniversite yönetimine güveni olumludur. Üniversite hizmetlerinde yenilikçi görülmekte, ancak medyadaki görünürlük açısından zayıf kalmaktadır. Planlı stratejik halkla ilişkiler faaliyetleri ile medyadaki görünürlüğün artırılabileceği anlaşılmıştır. Ayrıca, üniversite logosu ve markasına yönelik zayıf bir farkındalığın olduğu saptanmıştır.

Keywords
İtibar, Kurumsal İtibar, Üniversite İtibarı
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri