• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 4

  Dergimiz 17. sayısının editörlüğünü Doç.Dr. Özgür Kasım AYDEMİR yapmaktadır.


  DUYURU 1

  İki ve daha fazla 

  yazarlı çalışmalarda

  yazarların çalışmaya

  ne şekilde katkı

  sunduğu bilgisinin

  sistemimize 

  eklenmesi

  gerekmektedir.

   


  DUYURU 2

  ORCID Numarası 

  olmayan yazarların

  çalışmaları

  yayınlanmayacaktır.


  DUYURU 3

  Çok yazarlı

  makalelerdeki

  tüm yazarların 

  dergiye 

  üye olması

  gerekmektedir.

   


Summary


GÜNDAY’IN ZİYAN ROMANININ FRANSIZCA ÇEVİRİSİ: ASKERİ SÖYLEMLERİN AKTARIMINDA İDEOLOJİK BAĞLAMIN TEMSİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kültürel bir değer olan politika, ülkelerin tanınırlığında, temsil edilmesinde ve dışa açılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede, politik söylemlerin veya politik metinlerin çevirilerinde, yazarın niyetinin ve ideolojisinin manipüle edilmeden aktarılması doğru bir temsilin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Günday’ın Ziyan romanındaki askeri söylemler Fransızca çevirileriyle karşılaştırılarak, d’Amico’nun politik metinler çevirisinin analizinde kullandığı yöntemler çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmanın amacı, yazarın ideolojisinin erek metinde nasıl temsil edildiğini ortaya koymak, bu çerçevede, çevirmenin ideolojisinin çeviriye etkisini ve erek kültürde farklı alımlamalara yol açabileceğini açığa çıkarmaktır. Çalışma, hassas bir konu olan politikanın, çeviriler aracılığıyla temsilinde dikkat edilmesi gereken hususları ele alması ve politik metinler çevirisinin, ardında neleri gizlediğini açığa çıkararak gerek çevirmenleri gerek okurları bu konuda bilinçlendirmesi bakımından önem arz etmektedir. Çalışma neticesinde, çevirmenin bazı eklemeler yapması ve anlamı güçlendiren kavramları tercih etmesiyle askeri söylemlerin daha vurgulu ve güçlü bir anlatımla aktarıldığı görülmüştür. Bazı çeviri analizlerinde, çevirmenin kendi ideolojisini yansıtarak anlatıya yorum kattığı ve bundan dolayı, yazarın söylemlerinde bazı farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, çevirmenin ideolojisinin, askeri söylemlerin çevirilerini etkilediği ve böylece erek kültürde farklı alımlamalara yol açabileceği anlaşılmıştır. Bu çalışmanın, çeviri alanıyla ve özellikle politik metinler çevirisiyle ilgilenen çevirmen ve araştırmacılara faydalı olması temenni edilmektedir.

Keywords
politik metinler çevirisi, ideoloji, Romuald d’Amico, Ziyan, askeri söylemler.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri