• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


KİMLİK POLİTİKALARININ GÜNDELİK ÜRETİMİ BAĞLAMINDA AVRUPA İMGESİNDE TÜRK KİMLİĞİ
Modernist yaklaşımlara göre milliyetçilik, sadece makro-yapısal güçlerin yukarıdan inşa ettiği ve ulus-devletleri oluşturan bir ideoloji değil, sıradan insanların gündelik eylemlerinin, umutlarının, arzularının, kanılarının, ihtiyaçlarının ve çıkarlarının da bir ürünüdür. Bu perspektifle bu çalışma, uluslararası ilişkilerde bize karşı onlar ayrımını oluşturan kimlik politikalarının gündelik eylemler ve söylemlerle kurulduğunu iddia etmektedir. Bu argümandan hareketle, araştırma Osmanlı döneminde Avrupa imgesindeki Türklük ve Türk kimliğinin yerini araştırmaktadır. Araştırma sonucunda Avrupa kolektif hafızasındaki açığa çıkarılan çelişkili ve önyargılı ifadelerle, Türk milletine ilişkin bütüncül yaklaşımlarla inşa edilen kimlik politikalarının yapımı çözümü yapılmaktadır.Türklerin Avrupa için bir tehdit olmaktan çıktığı dönemlerde imgeler romantik tasvirlerle ifade edilse de Avrupa kolektif belleğindeki Türklerle ilgili olumsuz imgeler ve önyargılar muhafaza edilmiştir. Bu nedenle Avrupa sanatında, edebiyatında ve tarihinde Türk imgesi çelişkili temsillerle yer bulmuştur. Farklı dönemlerde değişen güç ilişkilerine bağlı olarak bu olumsuz imgeler ve ayrıştırıcı kimlik politikaları Avrupa siyasine yansımakta ve Türklere karşı yabancı düşmanlığını tetiklemektedir. Çalışmada, Avrupa hafızasındaki çelişkili Türk imgeleri açığa çıkarılarak uluslararası ilişkilerde farklı milletlere ilişkin bütüncül yaklaşım ve önyargıların sorgulanmasının önemi ortaya koyulmuştur.

Keywords
Türk kimliği, Avrupa kimliği, kimlik politikaları, banal milliyetçilik, sosyal-inşacılık
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri