• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 3

  Yayın politikamız

  gereği,

  yayinlanacak

  makale sayısı

  sınırlandırılmış ve

  çalışmaların geliş

  tarihi itibarıyla

  yayınlanması

  kararlaştırılmıştır.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


  DUYURU 1

  Çok yazarlı

  makalelerdeki

  tüm yazarların 

  dergiye 

  üye olması

  gerekmektedir.

  Aksi takdirde

  yazılar

  yayınlanmayacaktır.

   


Summary


KAMU ÇALIŞANLARININ HİZMET İÇİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ
Çağımız teknolojisi hızla değişirken bu değişmelerden günümüz kurumları ve bireyleri de etkilenmektedir. Özellikle 2000 sonrasında üç boyutlu metal yazıcısı, yapay embriyolar, akıllı şehirler, yapay zekâ gibi pek çok önemli gelişme günlük yaşamda ve devletin sunduğu hizmetlerde köklü değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Kamu yönetimi alanını da etkileyen bu değişim ve gelişmeler, kamunun sahip olduğu insan kaynağı ve doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını daha önemli hale getirmiştir. Bu doğrultuda hizmet içi eğitim, bireylerin ve kamu hizmeti sunan çalışanların yaşanan değişikliklere ayak uydurmasını sağlayacak en önemli araçtır. Kamu çalışanlarının yaşanan değişime ayak uydurabilmeleri ve yaptıkları iş ile ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmeleri için sundukları hizmet ile ilgili güncel eğitimler almaları gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmenin yoluysa hizmet öncesinde ve hizmet esnasında verilen hizmet içi eğitim programlarıdır. Bu bağlamda hazırlanan çalışmada, Isparta ilinde görev yapan kamu çalışanlarının genel olarak verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin tutumları ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmada, kavramsal ve kuramsal çerçeve ele alınarak, Isparta ili ölçeğinde uygulanan anket verilerinden elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Yapılan araştırma neticesinde katılımcıların hizmet içi eğitime katılan eğiticiler, verilen hizmet içi eğitim, eğitimle ilgili yapılan organizasyon ve eğitim sonrası kazanımlara karşı olumlu baktıkları ve hizmet içi eğitim alan kamu çalışanlarının yaşı arttıkça belirtilen alt kategorilere ilişkin görüşlerinin negatife doğru yöneldikleri görülmektedir.

Keywords
Hizmetiçi Eğitim, Kamu Yönetimi, Kamu Çalışanları, Tutum, Isparta.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri