• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


TEKNOLOJİNİN YENİ ÇOCUĞU: K KUŞAĞI
Son yıllarda dünyayı etkisi altına teknolojik değişim ve gelişmeler, beraberinde nesiller arasında gerek algı gerekse duygu dünyası yönünden gözle görülür bir biçimde uçurumların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Aynı zamanda oluşan bu farklılık ile birlikte, nesiller dönemsel olarak farklı kuşaklara ayrılmıştır. Literatür incelendiğinde şimdiye kadar kuşakları dönemlerine ayırırken; Sessiz Kuşak, Baby Boomers, X, Y ve Z şeklinde ayrım yapıldığı görülmektedir. Fakat son birkaç yıldır Y ve Z kuşağından oluşan jenerasyonu tarif eden farklı bir kavram olan K kuşağı literatürde yer edinmeye başladı. 1995-2002 yılları arasında doğan bireyleri incelemek için kullanılan bu kavramı, ilk olarak tanımlayan kişi Cambridge Judge Ticaret Üniversitesi profesörü Noreena Hertz'dir. K kuşağı ismini, "Hunger Games" film serisinin ana karakteri olan, (K)atniss Everdeen'nin isminin baş harfinden almaktadır. Her jenerasyonda olduğu gibi bu jenerasyonunda kendine has özellikleri bulunmaktadır. Teknolojik açıdan fazlasıyla ilerlemiş bir dünyaya gözlerini açan K kuşağı bireyleri Y kuşağı bireylerinin aksine teknolojinin insan hayatını nasıl değiştirdiğini gözlemlemek yerine, bu ileri teknolojiyi nasıl kullanacaklarına odaklanmaktadırlar. Ayrıca bu jenerasyon, teknolojiye hayran kalma ve şaşırma aşamalarını çoktan geçmiş olup, dijital çağdan önceki dönemleri hatırlamadıklarından dolayı teknolojiyi hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olarak görmekte ve aktivitelerinin çoğunu dijital ortamda gerçekleştirmektedir. Hertz bu nesli yaratıcı, üretici ve mucit olarak tanımlamaktadır. Çünkü bu nesil sadece satın almakla yetinmeyip, aynı zamanda tasarlama ve yaratma sürecinin de bir parçası olup tükettikleri ürün, hizmet ve medyaya kendi damgalarını vurmak istemektedir. Özellikle teknoloji odaklı bir devrim olan Endüstri 4.0'ın kapımızı çaldığı bu günlerde, hayata bakış açıları ve girişimci özelliklerinden dolayı diğer kuşaklardan oldukça farklı olan bu jenerasyonun kuşkusuz bundan sonraki süreçte ismi çok daha fazla duyulacaktır. Bu çalışmanın amacı, literatürde ampirik olarak yeterince incelenmemiş olan, teknolojik yenilikçilik eğilimindeki farklılıkları belirlemektir. Teknolojik gelişim ve global rekabetin hızla arttığı günümüz pazar koşulları göz önünde bulundurularak K kuşağının, yenilikçilik düşünce ve uygulamalarında diğer kuşaklara nazaran daha önemli rol oynamaları sebebiyle, saha çalışması Türkiye’de yaşayan farklı ekonomik ve kültürel kesimleri temsil edebileceği düşünülen 406 K kuşağına mensup bireylere gönüllü katılımlı olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Faktör analizi, güvenilirlik analizi ve katılımcıların teknolojik yenilikçilik eğilimlerindeki farklılıkları belirlemek amacıyla t-testi, kuruskal wallis H analizi ve anova testi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda K kuşağına mensup bireylerin demografik faktörleri açısından teknolojik yenilikçilik eğilimlerinde bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır

Keywords
Teknoloji, Teknolojik yenilikçilik, K kuşağı.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri