• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 3

  Yayın politikamız

  gereği,

  yayinlanacak

  makale sayısı

  sınırlandırılmış ve

  çalışmaların geliş

  tarihi itibarıyla

  yayınlanması

  kararlaştırılmıştır.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


  DUYURU 1

  Çok yazarlı

  makalelerdeki

  tüm yazarların 

  dergiye 

  üye olması

  gerekmektedir.

  Aksi takdirde

  yazılar

  yayınlanmayacaktır.

   


Summary


YÖNETİMİN YENİ YÜZÜ: Z KUŞAĞININ YÖNETİM TARZI ALGISI VE BEKLENTİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Yönetim, insan ve insan dışında kalan tüm kaynakları, mümkün olan en iyi şekilde bir araya getirip, bu kaynaklardan örgütsel hedefler doğrultusunda en iyi şekilde faydalanma sanatı ve bilimi olarak tanımlanabilir. Hızla değişen ekonomik düzen, birçok alanda olduğu gibi yönetim alanında da çeşitli yenilikler gerektirmektedir. Bu gerekliliklerin başında da sürekli değişen ve gelişen düzene ayak uydurabilecek insan kaynağı gelmektedir. Bu rekabet ortamında zamanın şartlarına ve gelişimin hızına ayak uydurmak, zamanı anlayan ve zamanın gerekliliklerini kavrayan insan kaynağıyla mümkündür. Bu beklentiye uygun insan kaynağı da, son dönemlerde gerek mekanik zekâları gerekse hızlı ilerleyen algı düzeyleriyle dikkatleri üzerine çeken gençlerden oluşan Z kuşağından sağlanabilir. Bu araştırmada amaç, yaşları itibariyle, eğitimlerini tamamlayarak yönetimde yeni dönemin söz sahibi olacağına inanılan bu kuşağın bireysel özellikleri doğrultusunda yönetim tarzı algısını belirlemek ve bu kuşağın yönetim kademesine karşı oluşan beklentilerini tespit etmektir. Bu araştırma ile bahsi geçen Z kuşağı üyelerinin yönetim kavramı ve yönetim felsefesine yönelik düşünceleri belirlenerek, kuşak üyelerine yönetim kademesi ile ilgili jenerasyon yapılarına uygun öneriler sunulacaktır. Araştırma sonucunda otokratik yönetim tarzının Z kuşağı tarafından benimsenmediği ve beklentiler arasında sonuncusu olduğu söylenebilir. Babacan yönetim tarzı, demokratik yönetim tarzı sonrasında katılımın en çok gerçekleştirildiği bir boyut olarak belirlenmiştir. Yönetim tarzı boyutlarının ortalama ve standart sapma değerlerinin analizinde de en yüksek ortalama demokratik yönetim tarzını işaret etmektedir.

Keywords
Yönetim, Kuşaklar, Z Kuşağı, Yönetimde Z Kuşağı
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri