• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


TÜRK VE HİNT MİTOLOJİLERİNDE DOĞAL FENOMENLER: GÜNEŞ VE AY
Mit, temeli inanca dayanan öznel, sezgisel ve kültürel bir hakikattir. Bireyleri ve toplumları birbirine bağlayan kültürel bir yapı, dünyanın ortak bir anlayışıdır (Pattanaik, 2016: 15-16). Bu ortak anlayışa dikkat çeken Campbell, “Bütün Dünya Mitolojilerinin karşılaştırmalı incelenmesi, insanlığın kültürel tarihini bir bütün olarak ele almaya bizi zorlamaktadır.” (Campbell, 2006: 15) diyerek mitoloji çalışmalarına yeni bir boyut kazandırır. Hint ve Türk mitolojileri de sahip oldukları ortak öge, konu ve kavramlarla, bahsi geçen kültürel alışveriş ve birikime ait oldukça önemli izleri barındırmaktadır. Çalışmamıza konu olan “Güneş” ve “Ay” fenomenleri ise, her iki kültürün mitolojilerinde oldukça köklü bir yere sahip olması bakımından özel bir öneme sahiptir. Hint mitolojisinde güneş, kökeni Rig Veda ilahilerine dayanan ve doğrudan güneş tanrısı olarak adlandırılan biçimiyle Sūrya olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Savitri, Aryaman, Mitra, Varuṇa ve Ushas olarak bilinen Vedik dönem Göksel Tanrıları da güneşle ilişkilendirilir. Türk mitolojisinde ise Güneş, çoğu zaman Ay ile birlikte, bilinen en eski kült olarak tanınmaktadır. Türk topluluklarının kendine özgü bir biçimde geliştirdikleri köklü Güneş ve Ay inancı, zamanla zengin bir kültürel geleneğin yani mitolojinin oluşmasına sebep olmuştur. Bu çalışmayla da bahsi geçen fenomenler aracılığıyla, iki farklı Doğu toplumuna ait arkaik bilgiler bir araya getirerek kültürel birikimlerindeki izleri sürülmeye çalışılmıştır.

Keywords
Hint Mitolojisi, Türk Mitolojisi, Astral Mitoloji
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri