• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


TÜRKÇE VE ALMANCA’DAKİ KÖPEK İLE İLGİLİ DEYİMLERİN KARŞILAŞTIRMASI
İnsanlar; duygularını ve düşüncelerini karşılıklı olarak birbirlerine aktarmak için dil gibi bir iletişim aracına başvururlar. Bu iletişim aracı insanların başvurduğu ilk araç olarak kabul edilebilir. Dil aracılığıyla insanlar düşüncesini ve kararlarını uygun zamanda ve yerinde ifade etmektedirler. Dil ve kültür kavramları birbirinden ayrı düşünülemez. O derece iç içe iki unsurdur ki adeta birbirini tamamlayan bir bütündür. Dil kültürün taşıyıcısı; kültür de dile kaynaklık eden önemli bir rezerv alanıdır.(Göçer, 2012: 55) Bir milletin kültürü gibi birçok değerler yüzyıllardır kelimelerde, deyimlerde kalıplaşarak dil hazinesine aktarılmaktadır. Deyim bir kavramı, bir durumu ya çekici bir anlatımla ya da özel bir yapı içinde belirten ve çoğunun gerçek anlamından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğu ya da tümcedir.(Aksoy, 1995: 52) Bir başka tanımla ile deyim; çokluk gerçek anlamı dışında kullanılarak ifadeyi zenginleştiren, iki veya daha fazla kelimeden meydana gelen kalıplaşmış söz dizisidir.

Keywords
Almanca, Türkçe, Köpek, Deyim, Kültür
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri