• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 4

  Dergimiz 17. sayısının

  editörlüğünü Pamukkale

  Üniversitesi Öğretim Üyesi

  Doç.Dr. Özgür Kasım

  AYDEMİR yapmaktadır.


  DUYURU 1

  Haziran sayımız

  için yayın 

  kabulümüz sona

  ermiştir.


  DUYURU 2

  ORCID Numarası 

  olmayan yazarların

  çalışmaları

  yayınlanmayacaktır.


  DUYURU 3

  Çok yazarlı

  makalelerdeki

  tüm yazarların 

  dergiye 

  üye olması

  gerekmektedir.

   


Summary


YEŞİL LİMAN UYGULAMALARI PERFORMANS KRİTERLERİNİN DEMATEL YÖNTEMİ İLE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
Sürdürülebilirlilik, işletmelerin her alanında uygulanabildiği gibi ürettiği ürünlerin dağıtımı sürecinde de uygulanması söz konusudur. Özellikle deniz aşırı ülkelerle ihracat ithalat işlemleri yapan işletmelerin çoğunlukla tercih ettiği taşıma türü olan deniz yolu taşımacılığında güncel sürdürülebilir faaliyetler yürütüldüğü gözlemlenmektedir. Bu çalışmanın amacı, İstanbul İli’nde yeşil liman sertifikası alan işletmelerde yeşil liman uygulamalarının performans faktörlerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesinin yapılmasıdır. Bu doğrultuda Dematel yöntemi ile belirlenen performans kriterlerinin ağırlıklandırılması yapılmış ve konunun paydaşlarına yönelik 13 uzman görüşü alınmıştır. Dematel yöntemi sonuçlarına göre, yeşil liman uygulamaları performans kriterlerinin en önemlileri “Sürdürülebilir Çevre Yönetimi”, “Minumum Kirlilik“ , “İsrafın Minimize Edilmesi” olduğu saptanmıştır. Öte yandan en az öneme sahip kiriterlerin sırasıyla “Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması”, “Taşıma Hareketlerinde Kargaşanın Azaltılması”, ”Gürültü Azaltımı”, “Daha İyi Taşıma Yapılarının Oluşturulması”, “Tabiattaki Baskının Yönetilmesi”, “Dağıtım Verimliliğinin Artırılması”, “Kaza ve Yaralanmaların Azaltılması”, “Ekonomik Düzeyde Kara Nakil Yoğunluğunun Azaltılması” olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Liman, Yeşil Liman, Yeşil Liman Uygulamaları, Dematel Yöntemi.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri